Download registratieblad Witvis en kruiskarpers versie 2016(excel)
Download registratieblad karper versie 2016(excel)
naar registratie Karper
naar registratie Witvis
naar archief registraties

De Hengelvangstregistratie
Waarom een hengelvangstregistratie
Als eigenaar en beheerder van een viswater is het erg belangrijk te weten hoe de visstand in dat water is. Als we het hebben over visstand kunnen we praten over de soorten vis die in het water aanwezig zijn, de grootte van die vissen en hun groeisnelheid. Bovendien is ook hun gezondheid een belangrijk aspect.
Bovendien is tegenwoordig het bijhouden van een hengelvangstregistratie verplicht voor beheerders van wateren. Ook kan men bij Hengelsport Limburg behoorlijk wat subsidie krijgen op sommige soorten pootvis die jaarlijks in de vijvers worden uitgezet. Voorwaarde is dan wel dat de vereniging een hangelvangstregistratie bijhoudt.
Om een volledig beeld te krijgen van de visstand, zou de vijver met netten moeten worden afgevist. De gevangen vis moet vervolgens gemeten en gewogen worden. Ook zou het goed zijn de leeftijd van de vis te bepalen. Het bepalen van de leeftijd is werk voor deskundigen. Er wordt dan een schub getrokken en aan de hand van de jaarringen op de schub kan de leeftijd worden bepaald.
Als je lengte, gewicht en leeftijd kent, dan kun je met behulp van een normtabel ook bepalen of de vis in het water voldoende groeit.
Zoals u ziet is dit een tamelijk bewerkelijke procedure, die ook nog veel geld kost. Daarom zal het afvissen van de vijver water slechts sporadisch voorkomen.
Om er toch achter te komen hoe de visstand in het Wanssums Ven zich ontwikkelt, wordt er al jaren een hengelvangstregistratie bijgehouden.

Hoe werkt een hengelvangstregistratie:

In het verleden benaderde het bestuur van de vereniging een aantal leden die regelmatig in de vijver gingen vissen, met de vraag of zij een boekje van de hengelvangstregistratie, waarvan u onder een pagina ziet, wilden bijhouden.
Als zo iemand dan gaat vissen noteert hij de datum en het aantal uren dat hij vist, alsmede het nummer van de visstek in dat boekje. Als er een vis wordt gevangen,wordt die gemeten (vaak volstaat schatten ook) en wordt een streepje gezet bij de soort de vis en zijn lengte. Zo wordt elke gevangen vis genoteerd.
Tegenwoordig hebben we 2 excel werkbladen ontwikkeld waarmee u uw registratie op de computer kunt verwerken.
Er is een werkblad voor de registratie van witvis en kruiskarpers en een voor de registratie van karpers. Deze werkbladen kunt u downloaden vanaf de links bovenaan de pagina, in de loop van het jaar invullen en daarna terugmailen naar info@hsvhetalvertje.nl.
Ook bij onze viswedstrijden wordt er een registratie bijgehouden. Omdat er bij wedstrijden hoofdzakelijk in vijver 2 en 4 wordt gevist krijgen we van de wedstrijdvissers dus weinig tot geen informatie over de vangsten in vijver 1 en 3.


Een pagina uit ons registratieboekje
Verwerking van de registratie
U begrijpt wel, dat we een schat aan gegevens binnenkrijgen als een flink aantal vissers dit over het hele jaar bijhouden.
Aan het einde van het seizoen worden alle gegevens verwerkt.
Per vissoort worden dan de gegevens gebundeld. Vervolgens wordt hiervan per vissoort een grafiek gemaakt waarin je in een oogopslag kunt zien of de ontwikkeling van die vissoort normaal is. Ideaal zou zijn als er van de kleinste maat de meeste vissen zijn en dit aantal naar de grotere lengte toe steeds vermindert. Wel moet je er rekening mee houden dat heel kleine exemplaren meestal niet aan de hengel worden gevangen.
Het komt echter maar al te vaak voor dat een hele jaarklasse, of zelfs enkele jaarklassen achter elkaar ontbreken.
Aan de hand van de resultaten kan het bestuur vervolgens beoordelen of er nieuwe vis van een bepaalde soort moet worden uitgezet.

Dringende oproep:
Het bestuur vraagt de vissers die regelmatig in het Wanssums Ven vissen, bovenstaande bestanden te downloaden, in te vullen en terug te mailen. Hebt u een formulier vol, dan kunt u het bestand opnieuw downloaden.

   
Terug
   
 
Copyright: het Alvertje Oostrum 2016