Hoe vraag ik de dubbele afdracht terug?

ALGEMEEN:
Iedereen die lid is van een hengelsportvereniging draagt elk jaar, via deze vereniging, de jaarlijkse bijdrage (voor 2018 is dit € 23,50 voor verenigingen aangesloten bij Sportvisserij Limburg) af aan Sportvisserij Nederland.
In deze afdracht zit ook een bedrag voor de Sportvisserij Limburg.
Met dubbele afdracht krijgt u alleen maar te maken als u van meer dan 1 vereniging lid bent.
Bent u van meer verenigingen lid, dan draagt u via uw hoofdvereniging bovengenoemde bijdrage af en bij alle andere verenigingen slechts de kosten van het extra pasje van die vereniging; € 3,50

NIEUWE LEDEN:
Nu is het echter zo geregeld dat nieuwaanmelders bij onze vereniging altijd het volle pond betalen. Als u dus al van een andere vereniging lid bent, betaalt u in dat geval te veel afdracht. Dit is dan even niet anders.
Wel is daarom de mogelijkheid in het leven geroepen om de teveel betaalde afdracht (in ons geval dus € 23,50 - € 3,50 = € 20,00), terug te vragen bij Sportvisserij Nederland.

Dit kan via de website van Sportvisserij Nederland.
Sportvisserij Nederland dubbele afdracht terugvragen

n.b Terugvragen kan pas als u de echte (plastic) vispas hebt toegestuurd gekregen. Op het formulier wordt namelijk het vispasnummer gevraagd en niet dat van de voorlopige vispas die u eerst krijgt.

2018 EN VERDER:
Waarschijnlijk hebt u dan niets meer te maken met dubbele afdracht. Uw hoofdvereniging krijgt voor u namelijk een hoofdVISpas, waarop door die vereniging uw afdracht wordt betaald.
Uw tweede en eventueel derde vereniging krijgen voor u een Extra VISpas. Uw afdracht via die vereniging is slechts € 3,50. Het bedrag dat u jaarlijks daar moet betalen zal dus lager zijn dan dat bij andere leden.
Wel even in de gaten houden of dit bij alle verenigingen zo wordt afgehandeld.
Wat betreft uw rechten als lid is er geen verschil of u een VISpas of een extra VISpas van de vereniging hebt.
U kunt overigens op de vispas zelf zien of het om een VISpas of een Extra VISpas gaat. Bij een Extra VISpas staat er namelijk een sterretje/kruisje achter het lidnummer (rechtsonder).


   
Terug
   

Copyright: het Alvertje Oostrum 2008/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016