Doe de VISpascheck!
Dubbele afdracht aan Sportvisserij Nederland terugvragen
Vispas kwijtgeraakt of status van uw aanvraag bekijken


Info Vispas auf Deutsch


Info Vispas auf Polnisch


Info Vispas auf Russisch
Nachtvissen vanaf 2013 in wateren uit de lijst van viswateren van Sportvisserij Nederland (geldt niet bij het Wanssums Ven)
Nieuw in 2015: de MEEVISTOESTEMMING

Vanaf 1 januari 2015 is de visplanner app wettelijk geldig als schriftelijke toestemming .
Vanaf 1 januari 2015 is de VISplanner – in combinatie met de VISpas – wettelijk geldig als toestemming om in de wateren die in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren staan te mogen vissen. Het ‘dikke boekje’ hoeft dan dus niet meer mee naar de waterkant.

Met de rechtsgeldigheid van de VISplanner app in combinatie met de VISpas, gaat een langgekoesterde wens in vervulling. Met de digitale toestemming wordt het gebruiksgemak voor de sportvisser sterk vergroot, kun je beter op kaart zien waar je mag vissen en worden tegelijkertijd kosten bespaard en het milieu gespaard. Voor sportvissers die geen smartphone hebben, blijft het boekje 'Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren' bestaan.

Bij de hand en actueel
Alle wateren uit de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse viswateren en ook steeds meer verenigingswateren, worden handig op Google Maps kaart weergegeven in de VISplanner. Die is beschikbaar als App (Appstore, Google Play), mobiele site (m.visplanner.nl) en website (www.visplanner.nl).

Met behulp van je smartphone kun je dus aan de waterkant aantonen dat je – uiteraard in combinatie met de VISpas en nieuwe VISpasnummer* – mag vissen in het water waar je op dat moment aan het vissen bent. Je hebt de schriftelijke toestemming dus altijd bij de hand en die is daarbij ook altijd actueel.

Attentie:
Als u de papieren lijsten wilt blijven ontvangen, dient u dit wel aan te geven bij Sportvisserij Nederland. Daartoe zat er een kaart bij de lijst van viswateren die u bij uw vispas 2016 hebt gekregen. Als u niets hebt doorgegeven gaat Sportvisserij Nederland ervan uit dat u met de visplanner app werkt en krijgt u dus geen papieren bijlagen meer.

De VISpas in 2018
Voorzijde VISpas met links de n.a.w. gegevens
en de verenigingsgegevens en rechts
het logo van de vereniging...
Achterzijde VISpas met o.a. de gegevens van Sportvisserij Nederland en de federatie
waarvoor de pas geldig is...


VISpas 2018:
Ook in 2018 kunt u weer uw VISpas van het Alvertje ontvangen.

Soorten VISpassen:
Er zijn 5 verschillende vispassen. Voor het Alvertje zijn er slechts 3 van belang omdat de zeevispas en de kleine vispas niet door onze vereniging uitgegeven zullen worden.

1. De VISpas
Men heeft een vispas nodig vanaf 14 jaar. De peildatum hiervoor is 1 januari 2018. Jeugdleden die in de loop van 2018, 14 jaar worden, hebben dus het gehele jaar 2018 geen VISpas nodig.
Op de vispas staan alle gegevens van de eigenaar. Bovendien staat vermeld van welke vereniging hij of zij lid is (er staat ook een verenigingslogo op) en tot welke federatie die vereniging behoort.
Van elke verkochte VISpas moet de vereniging 23,50 euro afdragen.

Wanneer men van meerdere verenigingen lid is, krijgt men behalve een VISpas ook nog te maken met:

2. De Extra VISpas
Hoe gaat dit in zijn werk:
Alle verenigingen in Nederland dienen hun ledenbestanden door te geven naar Sportvisserij Nederland.
Aan de hand van die gegevens kan Sportvisserij Nederland zien wie er lid is van meerdere verenigingen.
Sportvisserij Nederland produceert een VISpas voor de hoofdvereniging waarvan een hengelaar lid is.
Voor alle andere verenigingen waarvan die persoon lid is, wordt een Extra VISpas aangemaakt.

Een voorbeeld ter verduidelijking:
Een visser is lid van de visclubs in Oostrum en Horst.
Omdat hij in Horst woont, is hij hoofdlid in Horst.
Dan krijgt de vereniging Horst een VISpas voor die persoon toegestuurd door Sportvisserij Nederland. De vereniging Oostrum krijgt een Extra Vispas toegezonden voor dat lid.
Als betreffende persoon in 2017 zijn lidmaatschap van beide verenigingen handhaaft, krijgt hij dus van de vereniging Horst zijn VISpas en van Oostrum een Extra VISpas. Let wel: hij is dan van beide verenigingen volwaardig lid.

Voor een extra VISpas hoeft de vereniging slechts € 3,50 af te dragen aan Sportvisserij Nederland. De extra VISpas kost dus de verenigingscontributie + € 3,50.

Nog even voor de duidelijkheid: het is niet mogelijk om een Extra VISpas te kopen als u nog geen VISpas hebt. Een extra VISpas is dus altijd het tweede document.

Regeling nieuwe leden:

Nieuwe leden ontvangen in eerst instantie een voorlopig bewijs van lidmaatschap/voorlopige vispas (VBL). Dit is een deelbaar formulier. Het het bovenste deel is een voorlopige VISpas, waarmee de sportvisser meteen kan gaan vissen. Het onderste deel is een kaart om het definitieve lidmaatschap en de VISpas aan te vragen. U dient deze kaart volledig in te vullen en op te sturen naar het vermelde adres. De voorlopige VISpas is 1 maand geldig. Binnen die maand krijgt u uw definitieve VISpas toegezonden door Sportvisserij Nederland.(als u tenminste de aanvraagkaart meteen opstuurt).
Verder is de regel van Sportvisserij Nederland dat alle nieuwe leden, of leden waarvan wij geen VISpas hebben ontvangen en die dus een nieuw voorlopig bewijs van lidmaatschap krijgen, altijd de contributie en de volledige afdracht aan de vereniging moeten betalen. Als Sportvisserij Nederland hun de VISpas heeft gestuurd kan men deze dubbele afdracht zelf terugvragen bij Sportvisserij Nederland. Dat kan d.m.v. het invullen van een wijzigingsformulier. Als dan blijkt dat er door betreffende visser al afdracht is betaald via een andere vereniging, wordt het teveel betaalde bedrag; 20 euro op hun bankrekening teruggestort. Klik hiervoor de link "Dubbele afdracht aan Sportvisserij Nederland terugvragen" bovenaan deze pagina.

3. De jeugdVISpas:
Dit is de VISpas voor jeugdleden tot 14 jaar. De peildatum is hierbij 1 januari 2018. Wie na die datum is geboren komt in aanmerking voor deze jeugdVISpas.
Met deze jeugdVISpas mogen jeugdleden vissen met dezelfde rechten en onder dezelfde voorwaarde als seniorleden met een VISpas.
Met de jeugdVISpas mag het jeugdlid met 2 hengels en met alle toegestane aassoorten vissen op plaatsen waar dit volgens de reglementen van de vereniging is toegestaan.

Het is niet zo dat de jeugd altijd een VISpas nodig heeft.
Volgens de wet mag de jeugd
tot 14 jaar (peildatum 1 januari) ook vissen zonder jeugdVISpas onder de volgende voorwaarde:
Vissen met één hengel in de wateren uit de lijst van viswateren van Sportvisserij Nederland onder begeleiding van een volwassene met een VISpas. Let wel: de voorwaarden die voor de begeleider gelden, gelden ook voor de jeugdige.
Deze regel geldt ook
voor vijvercomplex " het Wanssum Ven".

VISpas verloren:
Mocht u uw vispas kwijtraken dan kan de ledenadministratie van het Alvertje een kopie voor u aanvragen. Dit kost dan slechts € 3,50. Mail daarvoor naar info@hsvhetalvertje.nl

Lijsten van viswateren:

In 2016 hebt u bij uw VISpas de nieuwe gezamenlijke lijst van viswateren 2016-2017-2018 van Sportvisserij Nederland en van 't Alvertje ontvangen.

- De landelijke lijst van viswateren van Sportvisserij Nederland.
In deze lijst staan alle..viswateren in Nederland waar men met deze vispassen mag vissen. Bovendien staan de viswateren genoemd waar men mag vissen als lid van een vereniging behorende tot de Sportvisserij Limburg.
- Een lijst van viswateren en reglementen van het Alvertje. In de lijst staan alle viswateren waarvan het Alvertje visrechten heeft en alle reglementen betreffende die viswateren. Van deze lijst is ook een Duitse vertaling beschikbaar.

Beide lijsten zijn 3 jaar geldig. U moet die dus bewaren t/m 31 december 2018. Bent u ze kwijtgeraakt dan kunt u tegen portokosten van € 2,50 nieuwe aanvragen bij de ledenadministratie. Mail daarvoor naar info@hsvhetalvertje.nl

U moet al die lijsten, net als uw VISpas, altijd bij zich hebben als u gaat vissen.
Als u ze niet bij zich hebt, kan het u € 130,- kosten.

Vanaf 1-1-2015 is ook de VISplanner App op een smartphone een rechtsgeldig document. Men heeft dan de gezamenlijke lijst van Nederlandse Viswateren 2016-2017-2018 niet nodig.

Attentie:
Als u de papieren lijsten wilt blijven ontvangen, dient u dit wel aan te geven bij Sportvisserij Nederland. Daartoe zat er een kaart bij de lijst van viswateren die u bij uw vispas 2016 hebt gekregen. Als u niets hebt doorgegeven gaat Sportvisserij Nederland ervan uit dat u met de visplanner app werkt en krijgt u dus geen papieren bijlagen meer.


Terug
 
Copyright: het Alvertje Oostrum 2009/2010/2011/2012/2013/2015/2016