HET BESTUUR:

Mogen wij ons even voorstellen:
Wij zijn het bestuur van Hengelsportvereniging 't Alvertje Oostrum.

Het bestuur
, secretaris Carel Schmidt, Patrick Willems en voorzitter Harry Bakker. penningmeester Sjaak Meijer, , Wil Wijnhoven en Henk Theeuwen.


Onze vereniging is een van de grootste verenigingen uit de gemeente Venray. Gemiddeld telt de vereniging over de laatste jaren ruim 1100 leden, waaronder ongeveer 120 jeugdleden. U begrijpt dus wel dat de zaken bestuurlijk goed in orde moeten zijn om zo'n grote vereniging te runnen. Omdat de vereniging zo groot is, hebben wij al enige tijd geleden besloten een aantal commissies in het leven te roepen om ons bij te staan:

De commissie Beheer en Onderhoud
De Visstandbeheerscommissie (V.B.C.)
De commissie Jeugd en Jongerenwerk
De commissie Kasteelhaventje
De commissie Wedstrijdzaken
De commissie Controle


Het voltallige bestuur vergadert zo'n 8 keer per jaar. Bij elke commissievergadering is ook een van de bestuursleden aanwezig.
Dit bestuurslid kan dan, tijdens een bestuursvergadering, het besprokene terugkoppelen naar het bestuur.
Een keer per jaar, meestal in de periode maart/april, is er een algemene ledenvergadering in ons clublokaal Café-Zaal "Back in Time" in Oostrum. Tegen die tijd vindt u de precieze datum en de agenda voor deze vergadering op deze site en kunt u de notulen van de Algemene ledenvergadering van het jaar daarvoor downloaden.


Copyright: het Alvertje Oostrum 2018