Advies voor het gebruik van leefnetten:

Gebruik, behalve bij wedstrijden natuurlijk, bij voorkeur geen leefnet.
Dit is totaal overbodig; de vissen gaan echt niet slechter bijten als een gevangen vis rustig wordt teruggezet tijdens het vissen
Als u desondanks een leefnet gebruikt, houd dan rekening met de leefnetcode (zie hieronder)
In het Wanssums Ven mag maximaal 15 kg vis in een leefnet zitten en de vis mag niet langer dan 5 uur worden vastgehouden.

In vijver 3 (de jeugdvijver) zijn leefnetten verboden.

In vijver 4 zijn pasgeleden kruiskarpertjes uitgezet. Kruiskarpers moeten meteen weer worden losgelaten en mogen dus niet in het net.
Deze vissen blijven vaak met hun rugvin in het net haken met als gevolg zware beschadiging van deze vissen (en misschien ook het net)


Leefnetcode:

Wilt u een leefnet gebruiken of moet uw net worden vernieuwd, kies dan voor een leefnet met de volgende eigenschappen:

* een diameter van 40 cm of meer
* een lengte van 2,5 meter of meer
* een maaswijdte van maximaal 6 mm
* knooploos gemaakt
* van zacht materiaal gemaakt
* voorzien van voldoende hoepels om het goed uit te leggen

Zorg bij gebruik van het leefnet dat:

* Een zo groot mogelijk deel van het net onder water is, zodat de vis het volume kan benutten.
* Het leefnet bij voorkeur horizontaal gestrekt uit staat in plaats van verticaal
golven geen vat hebben op het leefnet om beschadiging van de vis te voorkomen.
* De vis zo kort mogelijk in het leefnet verblijft
* Er niet te veel vis in het leefnet zit
* Het leefnet voorzichtig wordt leeggemaakt