Het bestuur

Voorzitter
Naam:
Functie:
Bestuurslid sinds:
Geboortejaar:
Woonplaats:
Telefoonnummer
Harry Bakker
Voorzitter
2016
1959
Nieuw Bergen

Taken:

Voorzitter van het dagelijks bestuur.
Algemene zaken

Harry Bakker

Secretaris
Naam:
Functie:
Bestuurslid sinds:
Geboortejaar:
Woonplaats:
Telefoonnummer

Carel Schmidt
secretaris
2017
1986
Groesbeek

Mail secretaris

Postadres:
Postbus 5066
5800 GB VENRAY
  

Taken:
Alle werkzaamheden die met secretariaat
te maken hebben.
Secretaris van het
dagelijks bestuur.

Lid jeugdcommissie

Carel Schmidt


Penningmeester
Naam:
Functie:
Bestuurslid sinds:
Geboortejaar:
Woonplaats:
Telefoonnummer
Sjaak Meijer
Penningmeester
2016
1961
Venray

Taken:

Alle taken die met het beheer van de financiën te doen
hebben.
Lid van het dagelijks
bestuur

Controleur van het Wanssums Ven.

Sjaak Meijer

Bestuurslid
Naam:
Functie:
Bestuurslid sinds:
Geboortejaar:
Woonplaats:
Telefoonnummer
Hay Linders
Bestuurslid
2007
1952
Oostrum
Taken:

Hoofd onderhoud
vijvers.

Lid van de visstand-beheerscommissie.

Controleur van het Wanssums Ven.
Hay Linders

Bestuurslid
Naam:
Functie:
Bestuurslid sinds:
Geboortejaar:
Woonplaats:
Telefoonnummer
Henk Theeuwen
Bestuurslid
2010
1966
Castenray

Taken:

Secretaris jeugdcommissie
en wedstrijdcommissie

Henk Theeuwen


Bestuurslid
Naam:
Functie:
Bestuurslid sinds:
Geboortejaar:
Woonplaats:
Telefoonnummer
Patrick Willems
Bestuurslid
2016
1974
Venray


Taken:

PR en toekomstvisie


 

Patrick Willems


Bestuurslid
Naam:

Functie:
Bestuurslid sinds:
Geboortejaar:
Woonplaats:
Telefoonnummer
Piet Beijersbergen-
van Henegouwen
Bestuurslid
2017
1941
Venray

Taken:

Voorzitter Jeugdcommissie.


Leiding jeugdviscursus

Piet Beijersbergen

Bestuurslid
Naam:
Functie:
Bestuurslid sinds:
Geboortejaar:
Woonplaats:
Telefoonnummer
Wil Wijnhoven
Bestuurslid
2017
1960
Venray

Taken:

Visstandbeheerscommissie

Onderlinge verhoudingen

Nader in te vullen

Wil Wijnhoven


Copyright: het Alvertje Oostrum 2007/2010/2012/2015/2016/2017