DATUM
MEDEDELING
14-5-2017 Voerbootjes mogen alleen in vijver 1 en 2 (dus niet in vijver 4) worden gebruikt zoals in het algemene reglement staat.
1-01-2017 Wijzigingen voor 2017 in de lijst van viswateren en reglementen van het Alvertje

Pagina 4: De tekst m.b.t. alcoholgebruik dient te worden vervangen door:
Overmatig gebruik van zwak alcoholische dranken is verboden. Er is een totaalverbod op sterk alcoholische dranken.

Pagina 10 alinea 2 aanvullen met:
Of personen die wel een ATA hebben maar niet daadwerkelijk vissen.

Pagina 11 alinea 3:
De tekst:
Deelnemers aan wedstrijden in vijver 4 mogen wel kruiskarpers bewaren doch uitsluitend in een speciaal fijnmazig karpervriendelijk leefnet,
komt te vervallen.

Daarvoor komt in de plaats: Het gebruik van leefnetten bij wedstrijden in vijver 4 is toegestaan.

Aan het wedstrijdreglement wordt toegevoegd:
Als bij een deelnemer een kruiskarper in een niet fijnmazig leefnet wordt aangetroffen, wordt die voor betreffende wedstrijd gediskwalificeerd.

Aanvulling op pagina 11:
In speciale gevallen en ook bij wedstrijden kan het bestuur besluiten dat van de regels in het witte boekje afgeweken mag worden.

31-7-2016

Nu er meerdere controleurs actief zijn, komt het voor dat vissers meerdere keren per dag of 2 dagen na elkaar worden gecontroleerd. We weten dat veel vissers dat niet prettig vinden, maar het kan desondanks eens voorkomen.

31-7-2016
We willen onze vissers erop wijzen dat niet volledig ingevulde papieren ongeldig zijn. Het komt namelijk vaker voor dat Voorlopige Bewijzen van Lidmaatschap of dag/weektoestemmingen niet volledig zijn ingevuld. De verkooppunten noteren meestal alleen maar de datum. Het is de verantwoording van de vissers zelf om zijn gegevens in te vullen.
   
   
Terug
   
 
Copyright: het Alvertje Oostrum 2016/2017