Verbod op roodgekleurde maden!

Op 3 februari 2005 ontvingen wij onderstaande brief van Joop Bongers, directeur van de NVVS. Uit deze brief blijkt dat er nu eens eindelijk ernst wordt gemaakt met een verbod op het gebruik van rode maden in den lande. Voor het vissen in de vijvers onze vereniging heeft dat niet zoveel consequenties; gekleurd aas was daar immers al altijd verboden. Naar aanleiding van deze brief zal het bestuur zich echter wel gaan beraden over het gebruik van rode maden bij het vissen in de Maas. Momenteel staat in onze vergunning dat het gebruik van gekleurd aas daar ten zeerste wordt ontraden. Nadere berichten hierover volgen nog.

Dan volgt nu de brief:

Aan de NVVS Hengelsportfederaties en de daarbij aangesloten verenigingen Amersfoort.
2 februari 2005

Onderwerp: Beëindiging gebruik gekleurde maden
contactpersoon: Marco Kraal

Geacht bestuur,

Bij de productie van aas en lokvoer kunnen kleur- geur- en smaakstoffen worden toegevoegd. Vanuit het streven naar een verantwoord gebruik van aas en lokaas in de sportsvisserij heeft de NVVS recent laten onderzoeken welke stoffen worden gebruikt en of deze stoffen schadelijke effecten hebben op het milieu.

Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat wat betreft de toevoegingen in aas en lokaas gebruik wordt gemaakt van zogenoemde E-nummers, stoffen die geen gevaar vormen voor het milieu, mens en dier. Op grond hiervan is het vooralsnog niet nodig om op korte termijn nader beleid te ontwikkelen.

Een uitzondering wordt gevormd door de roodgekleurde maden. Uit door TNO in december 2004 uitgevoerde analyses blijkt, dat de in ons land verkochte rode maden -zonder uitzondering- zijn gekleurd met Soedanrood. Dit is een giftige stof die nauwelijks afbreekt, het spierweefsel van vissen blijvend rood kleurt en o.a. bekend staat als kankerverwekkend. Gezien het risico voor mens, dier en milieu, dient het gebruik van gekleurde maden direct te worden verboden. Hoewel het voor de hand ligt om slechts het gebruik van met schadelijke stoffen rood gekleurde maden te verbieden, acht de NVVS een totaal verbod op alle gekleurde maden noodzakelijk. Dit vanwege het aan de waterkant niet te controleren verschil tussen onschadelijke en schadelijke kleurstoffen en gezien de aanwijzingen dat ook andere gebruikte kleurstoffen in maden zeer verdacht zijn.

De NVVS verzoekt u met klem via een aanvulling op de vergunningwaarden, in wedstrijdreglementen e.d. dit verbod zo spoedig mogelijk te effectueren. Wij zijn ons ervan bewust dat dit geen eenvoudige opgave is, maar gelet op het grote belang van deze zaak gaan we ervan uit dat u bereid bent hiervoor al het mogelijke te doen. In de landelijke hengelsportmedia zal uiteraard de nodige aandacht worden besteed aan dit onderwerp.

Wij zullen daarnaast de groothandel en de hengelsportwinkeliers zeer dringend verzoeken de import en verkoop van gekleurde maden uiterlijk op 31 maart 2005 te beëindigen.

Met vriendelijke groet,
Namens het NVVS-bestuur

Joop Bongers
Directeur


   
Terug
   

Bron: NVVS 2005