1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Verslagen wedstrijdsport vanaf 1993

Jaarverslag 1993.
Het hengelsportjaar 1993 is voor de leden van 't Alvertje in alle opzichten een succesvol jaar te noemen. We kregen in 1993 de beschikking over een prachtvijver en ook op wedstrijdgebied werd er menig succes behaald. Vooral bij de selectiewedstrijden waren de hengelaars van 't Alvertje goed op dreef.
Door het mooie weer in de winter startte het seizoen al meteen in januari met wekelijkse koppelwedstrijden in de haven. Vooral het koppel Toon Sanders-Cees Hebben was regelmatig bij de eersten.
Op 11 januari was de 5-dorpenvergadering. Hier werden de data voor twee series van vijf 5-dorpenwedstrijden vastgesteld.
Op 25 januari was de vergadering van de wedstrijdvissers van 't Alvertje. Er waren 23 personen aanwezig die in een goede vergadering het programma voor 1993 doornamen .
Op 30 januari organiseerde onze vereniging een koppelwedstrijd waaraan 35 koppels deelnamen. Winnaars werden Toon Sanders met Cees Hebben.
Op 11 februari werd de vergadering van de wedstrijdcornmissie van de federatie bezocht.

Eind maart begon de eerste serie van de 5-dorpenwedstrijden. De deelname was groot; gemiddeld zo'n 15 vissers van 't Alvertje. Op 18 april kon het klassement worden opgemaakt. De winnaar was Cees Hebben, maar daarna kwamen Peter Cuppen, Toon Sanders, Toon Langenkamp en Harrie Theeuwen. Bovendien wist ons korps een ruime overwinning te behalen.

Op 24 april en 1 mei waren de selectiewedstrijden. Individueel plaatseten zich Peter Cuppen, Rob Wijnhoven en Pieter Kunen. Ook korps 1 plaatste zich. Jammer genoeg kwam korps 2 een puntje te kort voor plaatsing.

Op 22 mei verleende de wedstrijdcommissie haar medewerking aan het NK vliegvissen in de vijver.

Op 29 mei, nationale hengeldag, was de open dag aan de vijver en tevens de wedstrijd om de clubhuisbeker. Winnaar werd Gerrit Robben. Een extra woord van dank aan de wedstrijdvissers die op zo'n keurige manier de demonstraties t.g.v. de open dag verzorgden. Jammer dat hier niet meer publiek op afgekomen is.

Intussen waren in april/mei de wedstrijden om de maaskoning gehouden. Winnaar hiervan werd Pieter Kunen.

Tijdens de zomerperiode werden ook nog wedstrijden in de vijver gehouden. Winnaar van de gemeentebeker werd Toon van Mill van de Roerdomp en vijverkoning werd Rob Wijnhoven, na een spannend gevecht met zijn vader.

Door de korte hengels was intussen ook de eerste serie wedstrijden vervist. Lentekoning werd hier Hein van Valkengoed.

Op 5 juni organiseerde 't Alvertje een vrije wedstrijd. Er waren 65 deelnemers. Winnaar werd Hennie Giesberts met ruim 17 kilo.

Tijdens de wedstrijden Oostrum - Venray, in augustus, zou dit jaar voor het eerst met de feederhengel gevist mogen worden. Van 't Alvertje was de deelname groot, maar van Venray was er geen deelnemer in de categorie feederhengels te bespeuren.

De pickercornpetitie A- klasse werd weer een spannende aangelegenheid. Door een kleine overwinning in zijn laatste wedstrijd werd Rob Wijnhoven kampioen. In de B-klasse stak Twan Verhaegh met kop en schouders boven iedereen uit en werd zonder verliespunt kampioen. In de C-klasse was Henk Cox de onbetwiste winnaar.

Op 4 september eindigde het seizoen van de korte hengels met de laatste wedstrijd om de zomerkoning. Winnaar werd Emiel Truyen.

Op 11 september werd door 3 leden van 't Alvertje deelgenomen aan het NK in Almen. De vangsten waren zeer slecht en voor onze deelnemers waren geen topplaatsen weggelegd.
Beter ging het op 18 september in Tiel, waar ons korps ondanks het feit dat 2 korpsleden geen vis wisten te vangen, met twee zesde en een vierde plaats in het vak, toch nog een fraaie 11 e plaats in de eindstand werd bereikt.

Eind september, begin oktober visten we in de vijver om de herfstkoning. De vangsten vielen tegen. Na 3 wedstrijden werd Harrie Kanning winnaar met 2170 gram.

Op 9 oktober organiseerde 't Alvertje een koppelwedstrijd. Er namen 52 koppels deel en de vangsten waren goed. Winnaar werd vader en zoon Verheyen met 12800 gram.

Eind oktober, begin november werd de 2e serie vijfdorpenwedstrijden georganiseerd. Het weer en de vangsten waren over het algemeen slecht en het aantal deelnemers liep sterk terug.

Eind november, begin december werden er nog 4 wedstrijden voor de winterkoning gehouden. Door het koude weer waren er nogal wat afvallers. De vangsten waren desondanks behoorlijk; 143 kilo vis. Winnaar werd Henk Cox.

Op 18 december was nog een koppelwedstrijd gepland. Omdat er echter in het Leukermeer niets te vangen was hebben we deze wedstrijd laten vervallen, maar goed ook naar achteraf bleek, want anders had de hoge waterstand toch roet in het eten gegooid.

Dan volgt nu nog een totaaloverzicht:
In clubverband werden georganiseerd:
8 wedstrijden voor korte hengels met gemiddeld 11,5
deelnemers
26 wedstrijden voor lange hengel/picker met gemiddeld
19,9 deelnemers.
Regionaal organiseerde 't Alvertje 2 koppelwedstrijden,
1 vrije wedstrijd en 2 vijfdorpenwedstrijden.
Aan het algemeen klassement namen 14 leden deel. De
winnaar hiervan werd Rene Wijnhoven.

Tot zover dit jaaroverzicht.
P. Kunen secretaris.

Jaarverslag 1994.
Het hengelsportjaar 1994 is voor de leden van 't Alvertje iets minder succesvol verlopen dan 1993. We moeten echter wel vermelden dat de start van het seizoen meer weg had van een loterij dan van goed kunnen vissen. Vooral bij de 5-dorpenwedstrijden in maart/april was een toevalstreffer al voldoende voor een hoge klassering.
Op 7 januari werd de vergadering van de wedstrijdcommissie van de federatie bezocht.
Op 14 januari was de 6-dorpenvergadering. Hier werden de data voor een serie van zes en een serie van vijf 5-dorpenwedstri jden vastgesteld.
Op 21 januari was de vergadering van de wedstrijdvissers van 't Alvertje. Er waren 21 personen aanwezig die in een goede vergadering het programma voor 1994 doornamen .

Op 19 maart organiseerde onze vereniging een koppelwedstrijd. We visten in het kanaal bij de Rijksweg. Het aantal deelnemers was niet erg groot; 19 koppels. Winnaars werd het koppel Scheffer - Mooi uit Weert.

Half maart begon de eerste serie van de 6-dorpenwed-strijden. Dit jaar waren het 6 wedstrijden omdat Blitterswijck ook een wedstrijd wilde organiseren. Vanwege het slechte weer moest de eerste wedstrijd echter worden afgelast. Zoals boven vermeld, speelde de toeval bij deze wedstrijden een grote rol. Het korps van 't Alvertje had niet zo veel geluk en eindigde op een wat teleurstellende 4e plaats.

Op 23 en 30 april waren de selectiewedstrijden. Individueel plaatsten zich Henk Theeuwen en Rob Wijnhoven. Voor het korps was er dit jaar geen NK-deelname weggelegd.

Op 29 mei was de nationale hengeldag. De wedstrijdcommissie had er, met toestemming van de vergadering, een soort loterij van gemaakt zodat ook niet-wedstrijdvissers een kans maakten om de beker te winnen. Desondanks viel het aantal deelnemers tegen. De clubhuisbeker werd gewonnen door Sander Reijnders.

Intussen waren in april/mei de wedstrijden om de maaskoning gehouden. Winnaar hiervan werd Peter Cuppen.

Tijdens de zomerperiode werden ook nog wedstrijden om de vijverkoning en de gemeentekoning in de vijver gehouden. Beide wedstrijden werden gewonnen door Rob
Wijnhoven.

Door de korte hengels was intussen ook de eerste serie wedstrijden vervist. Lentekoning werd hier Jan Maessen.

Op 18 juni organiseerde 't Alvertje een vrije wedstrijd. De ruim 70 deelnemers wisten aardig wat vis te vangen.

Van de wedstrijden Oostrum - Venray kwam dit jaar wederom weinig terecht bij gebrek aan deelnemers van de Roerdomp. De vraag is hoe we hiermee verder moeten.

Aan de pickercompetitie namen dit keer 18 sportvissers deel zodat er een A-klasse van 10 en een B-klasse van 8 deelnemers geformeerd kon worden. In de A-klasse werd het een spannende strijd waarbij aan het begin van de laatste wedstrijddag nog 3 kandidaten voor de titel over waren nl. René Wijnhoven, Twan Verhaegh en Mart van de Ven. Bij een overwinning in zijn laatste wedstrijd zou Mart de A-klasse winnen. Hij liet hierover geen enkele twijfel bestaan. Met een gewicht van 15860 gram werd hij pickerkampioen in de A-klasse. In de B-klasse was de strijd minder spannend, omdat André Gooren met kop en schouders boven iedereen uit stak. Hij won al zijn wedstrijden en werd dus met het maximale aantal punten kampioen in de B-klasse.

Op 24 september eindigde het seizoen van de korte hengels met de laatste wedstrijd om de zomerkoning. Winnaar werd Pieter Kunen.

Op 11 september werd door 2 leden van 't Alvertje deelgenomen aan het NK in Hoogeveen. Rob Wijnhoven en Henk Theeuwen vingen te weinig voor een hoge klassering. Beter verging het onze clubgenoot Twan Verhaegh. Hij wist een mooie vijfde plaats te behalen.

Eind september, begin oktober visten we in de vijver om de herfstkoning. De vangsten vielen tegen, maar de spanning was er niet minder om. Na 4 wedstrijden werd Henk Theeuwen winnaar met 4820 gram.

Op 8 oktober organiseerde 't Alvertje een koppelwedstrijd. Er namen 50 koppels deel.

Eind oktober, begin november werd de 2e serie zesdorpenwedstrijden gehouden. Vol goede moed werd er begonnen met een zestigtal deelnemers. De vierde wedstrijd waren er hiervan geen 20 meer over, zodat de vijfde wedstrijd maar werd afgelast.

Eind november, begin december werden er, onder redelijke weersomstandigheden nog 4 wedstrijden voor de winterkoning gehouden. De vangsten waren enorm, 384 kg vis, voor het grootste deel voorn. Hans Vermeulen werd overtuigend winnaar met 3 wedstrijdpunten en een gewicht van 27 kg.

Dan volgt nu nog een totaaloverzicht: In clubverband werden georganiseerd:
8 wedstrijden voor korte hengels met gemiddeld 17 deelnemers. Een stijging van ruim 5 t.o.v 1993.
27 wedstrijden voor lange hengel/pieker met gemiddeld 16.2 deelnemers. Dit is een daling van 3,5.
Regionaal organiseerde 't Alvertje 2 koppelwedstrijden, 1 vrije wedstrijd en 2 zes-dorpenwedstrijden.
Aan het algemeen klassement namen 10 leden deel. De winnaar hiervan werd Peter Cuppen.

Tot zover dit jaaroverzicht.
Pieter Kunen secretaris.

JAARVERSLAG 1995
Het jaar 1995 mogen we beschouwen als een van de succesvollere jaren in de wedstrijdgeschiedenis van H.S.V. 't Alvertje. Bij de selectiewedstrijden voor het Nederlands kampioenschap werd goed gepresteerd met als gevolg dat 3 individuelen en een korps mochten deelnemen aan de diverse N.K's. Het animo voor de wedstrijden met de lange hengels is, na een lichte daling in 1994, weer flink gegroeid.
Gemiddeld namen er 20 wedstrijdvissers deel aan onze clubwedstrijden.
Ook bij de wedstrijden voor de korte hengels was het erg druk. Hier waren gemiddeld 17 sportvissers aanwezig. Maar wat het allerbelangrijkste is dat zowel de wedstrijden van lange, als korte hengels erg gezellig zijn en in een kammeraadschappelijke sfeer worden afgewerkt. Een belangrijke bijdrage hieraan levert de schuilgelegenheid bij het Wanssums Ven, waar na de wedstrijden onder het genot van een of meerdere flesjes bier (al dan niet met alcohol) nog menig sterk verhaal wordt verteld en de verspeelde vissen alsmaar groter worden.

Dan volgt nu een verslag van de belangrijkste gebeurtenissen van 1995 in chronologische volgorde.
Op 12 januari was de 5-dorpenvergadering. Hier werden de data voor de 5-vijfdorpenwedstrijden vastgesteld.
Op 20 januari werd de vergadering van de wedstrijdcommissie van de federatie bezocht.
Op 27 januari werd de jaarvergadering gehouden van de commissie wedstrijdsport. Ondanks de hoge waterstand van de Maas, waardoor verscheidene personen zich hadden moeten afmelden, waren er toch nog 26 sportvissers aanwezig. Aan het einde van de vergadering werden de medailles aan de winnaars van de wedstrijden van 1994 uitgereikt.

Op zondag 19 maart werd het wedstrijdseizoen geopend met de eerste serie 5-dorpenwedstrijden.

Tijdens de selectiewedstrijden voor het Nederlands Kampioenschap die in april in de haven in Blerick werden georganiseerd, werden er door de vissers van onze vereniging prima prestaties neergezet. Gerrit Robben, Rob Wijnhoven en Twan Verhaegh wisten zich te plaatsen voor het N.K. Ook korps 3 van het Alvertje was succesvol. Dit korps, bestaande uit Henk Cox, Twan en Wiel Verhaegh, Mart van de Ven en Rob Wijnhoven, mocht deelnemen aan het N.K. voor Korpsen.

In de periode april/mei werden 5 wedstrijden gevist om de titel Lentekoning 1995 in de haven in Wanssum. Winnaar van deze serie werd Twan Verhaegh.

Op zaterdag 20 mei stond de wedstrijd om de clubhuisbeker op het programma. Hiervoor werden 2 wedstrijden op een dag gevist. Na de ochtendsessie ging Harrie Theeuwen aan de leiding met 30 gram vis. Tijdens de middagpauze werd er een veelvoud van dat gewicht aan friet en fricandellen naar binnen gewerkt Dit mocht echter niet baten want tijdens de middagwedstrijd werd er geen visje meer gevangen met als gevolg dat Harrie Theeuwen onbetwist winnaar werd en alle andere deelnemers de tweede plaats moesten delen.

Intussen waren ook de korte hengels begonnen aan hun serie wedstrijden om de lentekoning. Er waren maar liefst 18 deelnemers. De vangsten vielen erg tegen. Er kwam dan ook een verrassende winnaar uit de bus. Bij zijn eerst deelname aan een wedstrijd voor korte hengels werd Joos van de Putten lentekoning .

In mei/juni werd er op dinsdagavonden in het Wanssums Ven en de Ballonzuil gevist om de gemeentekoning en de vijverkoning. De opkomst was erg groot.
De titel Gemeentekoning 1995 ging na 2 spannende wedstrijden naar L. van de Hoogenhof, lid van de Roerdomp. Vijverkoning werd Rob Wijnhoven.

De pickercompetitie die op 27 mei begon, had dit jaar een andere opzet gekregen. Het was geen competitie meer, maar een gewone wedstrijd. Er werden 5 wedstrijden op punten gevist. Wel werd de A- en de B-klasse gehandhaafd. Er waren 18 deelnemers; 10 in de A-klasse en 8 in de B-klasse, Winnaar van de klasse A werd Twan Verhaegh en van de klasse B Antoon Sanders.

Op 17 juni organiseerde 't Alvertje een vrije wedstrijd. Er waren zo'n 40-tal deelnemers. De eerste prijs was voor onze clubgenoot Toon Langenkamp.

Eind augustus begon de tweede serie wedstrijden voor korte hengels. Dit keer waren er 16 deelnemers. De vangsten waren iets beter dan tijdens de eerste serie. Zomerkoning werd Math Houwen. Een feit mag hier niet onvermeld blijven; het echtpaar Franz-Josef en Nellie Niersmann, vaste deelnemers aan onze wedstrijden, waren in die periode 25 jaar getrouwd en dat feit zou na een van de wedstrijden natuurlijk flink gevierd worden. Zij hadden gezorgd voor gehaktballen, broodjes en natuurlijk veel bier. Daarmee werd onder het afdak van de schuilgelegenheid een gezellig feestje gebouwd.

Begin september waren de wedstrijden om de diverse N.K.'s. Het individuele kampioenschap werd gevist in het Lateraalkanaal bij Horn. Voor onze vereniging namen Gerrit Robben, Twan Verhaegh en Rob Wijnhoven deel. Het werd een prachtig kampioenschap met mooi weer en veel meer vis dan we afgelopen jaren gewend waren.
Vooral Rob Wijnhoven was erg succesvol. Hij behaalde een mooie 9e plaats en plaatste zich tevens voor de naselectie.
Een week later was er voor ons korps minder succes weggelegd. Onder erbarmelijke weersomstandigheden moesten zij aan de slag aan het Noordhollandskanaal. Door de harde wind was vissen vrijwel onmogelijk. Dat de terugweg wat teleurgesteld begonnen werd, is dan ook wel begrijpelijk, maar na een gezellige tussenstop was alle ellende weer snel vergeten.

De wedstrijden om de herfstkoning werden ook dit jaar in de vijver gevist. Het betrof hier 4 wedstrijden in augustus/september. De vangstgewichten waren niet erg hoog, maar er werd wel een behoorlijk aantal kleine vis gevangen. Hierdoor ontstond een spannende wedstrijd waarbij ieder klein visje punten op kon leveren en een brasem een echte bonusvis was. Na de wedstrijden werd er onder het genot van een drankje gezellig nagekaart onder het afdak van de schuilgelegenheid. Herfstkoning werd Henk Hendriks.

Op 7 oktober organiseerde 't Alvertje een koppelwedstrijd. Er namen 50 koppels deel. De overwinning ging naar de Helmonders Tielemans en van Lieshout.
Tijdens de tweede serie 5-dorpenwedstrijden was er weinig vis te vangen. Het aantal deelnemers was dan ook niet erg groot, hoewel over deelname van vissers van 't Alvertje niet te klagen viel. Dit kwam mede door het feit dat deze wedstrijden meetelden voor het algemeen klassement.

Nu nog de laatste wedstrijd van het seizoen; de winterkoning. Voor de wedstrijd deden geruchten de ronde dat er wel meer dan 30 vissers aan deze wedstrijd zouden willen deelnemen, waardoor we, bij gebrek aan geschikte plaatsen, niet in de jachthaven zouden kunnen vissen. Uiteindelijk werd dit aantal niet gehaald en werden er met wat passen en meten 24 plaatsen uitgezet. De vangsten waren beduidend minder dan de voorafgaande jaren. Winterkoning werd Henk Cox.

Het algemeen klassement tenslotte, spitste zich toe op een tweestrijd tussen Twan Verhaegh en Henk Cox. Met het minimale verschil van 4 punten over 23 wedstrijden werd Henk winnaar.
Verder dient nog vermeld te worden dat de vissers van 't Alvertje ook tijdens nationale en internationale wedstrijden succesvol waren. Zo lukte het André Gooren, Peter Hagens, Hans Vermeulen en Wim Wilmsen een Kings of clubsreis naar Ierland te winnen. Wij wensen hen veel succes toe tijdens de wedstrijden in Ierland.
Tot slot nog wat statistiek:
In clubverband organiseerde de wedstrijdcommissie
8 wedstrijden voor korte hengels met gemiddeld 17 deelnemers. Dit aantal is exact zo groot als in 1994.
21 wedstrijden voor lange hengel/pieker met gemiddeld 19.2 deelnemers. Dit is een stijging van 3,6.
Regionaal organiseerde 't Alvertje 1 koppelwedstrijd, 1 vrije wedstrijd en 2 zes-dorpenwedstrijden.
Aan het algemeen klassement namen 17 leden deel.

Tot zover dit jaaroverzicht.
Pieter Kunen secretaris.

JAARVERSLAG 1996.
Als je op het einde van een jaar een aantal zaken nog eens op een rijtje zet mag je concluderen dat 1996 een goed wedstrijdjaar is geweest voor de hengelaars van 't Alvertje. De meest in het oog springende resultaten waren de deelname van 2 individuele hengelaars en een korps aan het N.K, de deelname van 4 leden aan de wedstrijd om de Kings of Clubs in Ierland en een mooie 4e plaats op het N.K. matchvissen in Mook voor Antoon Langenkamp.
Het was ook het jaar van het 40-jarig jubileum van 't Alvertje, waarbij een jubileumwedstrijd werd georganiseerd die gesponsord werd door Hengelsport Jan Koenings uit Bakel.
De onderlinge sfeer bleef, zowel bij de wedstrijden van lange als korte hengels, uitstekend. Vooral bij de wedstrijden in onze vijver "het Wanssums Ven" gaat het er, ondanks de wat matige vangsten, erg gezellig aan toe.
Het hoogtepunt van 1996 was wel het uitreiken van prachtige nieuwe jacks die onze wedstrijdvissers kregen van Wilfried en Annemie Denissen van zaal "de Karklingel" in Oostrum; ons clubhuis.

Dan volgt nu een verslag van de belangrijkste gebeurtenissen.
Op 10 januari werd tijdens de 5-dorpenvergadering het rooster voor de 5-dorpenwedstrijden vastgesteld.
Op 26 januari werd de vergadering van de wedstrijdcommissie van de federatie bezocht, waarbij het programma voor de wedstrijden in de regio werd samengesteld.
Op 9 februari werd de jaarvergadering gehouden van de commissie wedstrijdsport in café Verstraelen in Wanssum. Er waren 21 personen aanwezig.
Een van de belangrijkste punten van deze vergadering was het aannemen van een nieuw wedstrijdreglement. Ook werden de medailles uitgereikt aan de winnaars van de wedstrijden van 1995.

Op 23 maart werd het wedstrijdseizoen geopend met de eerste serie 5-dorpenwedstrijden. Deze wedstrijden waren, in tegenstelling tot voorgaande jaren, op zaterdagmiddag i.p.v. zondagmorgen. De vangsten waren wat beter, maar het aantal deelnemers bleef laag. Het korps van 't Alvertje werd winnaar en individueel behaalde Henk Cox een fraaie 3e plaats.

In de periode april/mei werden 5 wedstrijden gevist om de titel Lentekoning 1996 in de haven in Wanssum. Met 8 punten en een gewicht van ruim 21 kg werd Antoon Sanders met grote voorsprong lentekoning.

De eerste 2 zaterdagen in mei waren gereserveerd voor het eerste matchkampioenschap van het Alvertje. Er waren 7 deelnemers onder wie 2 Engelse sportvrienden. De vangsten waren slecht. De eerste matchkoning van 't Alvertje werd Peter Cuppen.

Gemeentekoning werd dit jaar Ger van Ooyen. Onder de eerste 10 waren maar liefst 8 leden van 't Alvertje.
Bij de wedstrijden om de vijverkoning werd een traditie voortgezet. Keizer van de vijver, Rob Wijnhoven, was alle 28 deelnemers te sterk af en werd voor het 4e jaar op rij vijverkoning.

Op zaterdag 25 mei stond de jubileumwedstrijd voor lange en korte hengels op het programma. Hieraan namen 29 hengelaars deel. Ondanks het slechte weer werd het een gezellige wedstrijd die gewonnen werd door René Wijnhoven.

De korte hengels visten afgelopen jaar 2 series van 5 wedstrijden in het Wanssums Ven; de lentekoning en de zomerkoning. Bij de lentekoning waren er 19 deelnemers en bij de zomerkoning 16. Lentekoning werd Mat Houwen en zomerkoning Harrie Linders.

Begin juni werd gestart met de pickercompetitie. Er waren 21 deelnemers verdeeld in een A- en een B-klasse. In de A-klasse was Twan Verhaegh winnaar en de B-klasse werd gewonnen door Wil Lenssen. Wil Lensen en Pieter Kunen promoveren naar de A-klasse en Antoon Langenkamp en Peter Cuppen degraderen naar de B-klasse.

De selectiewedstrijden voor het Nederlands Kampioenschap werden voor het eerst sinds lange tijd weer in de Maas gevist en wel in Afferden. Korps 1 van 't Alvertje, bestaande uit Henk Cox, Antoon Sanders, Twan Verhaegh, Mart van de Ven en Henk Theeuwen, wist zich met een mooie 2e plaats te kwalificeren voor het NK korpsen. Individueel plaatsten zich Henk Cox en Antoon Sanders voor het NK. Tijdens beide Nederlandse Kampioenschappen hebben onze jongens er alles aan gedaan, maar er viel voor hen helaas geen eer te behalen.

In augustus en september werden 4 wedstrijden gevist voor de herftkoning in het Wanssums Ven. Deze wedstrijd werd gewonnen door Pieter Kunen.

Rest ons nog de laatste wedstrijd van het seizoen; de winterkoning in de jachthaven te Wanssum. Er waren 24 aanmeldingen terwijl er slechts plaats was voor 20 deelnemers. Zoals gewoonlijk waren de vangsten weer enorm. De serie werd gewonnen door René Wijnhoven.

Eind december was er nog een afsluiting van het seizoen gepland in de jachthaven, tezamen met de bootbezitters. Door de strenge vorst kon het vissen niet doorgaan. Hierdoor was er des te meer tijd beschikbaar voor het daarna geplande feestgedeelte. Ik heb vernomen dat het bier nauwelijks aan te slepen was en dat er door de bootbezitters een ruime overwinning op 't Alvertje werd behaald.

Aan het algemeen klassement namen dit jaar slechts 10 vissers deel. Antoon Sanders werd overtuigend kampioen.
Om af te sluiten nog wat cijfers:
Voor de korte hengels werden er 8 wedstrijden georganiseerd met gemiddeld 17,5 deelnemers. Dit is een kleine stijging t.o.v. vorig jaar.
Voor de lange hengels/pickers waren 20 wedstrijden met een gemiddeld aantal van 19,6 deelnemers. Ook dit is een lichte stijging.
Regionaal organiseerde het Alvertje 1 jubileum-pickerwedstrijd, 1 koppelwedstrijd in 't Leuken en 2 vijf-dorpenwedstrijden.

Tot zover dit jaaroverzicht.
Pieter Kunen. Secretaris

Jaarverslag 1997.
Het wedstrijdjaar 1997 zit er weer op. Het was voor veel vissers van 't Alvertje een succesvol jaar, met name voor Jan Sanders die bij het N.K. een prachtige 6e plaats wist te behalen. Ook bij wedstrijden in den lande werden goede prestaties neergezet, vooral door Twan Verhaegh en Mart van de Ven die een Kings of clubsreis naar Ierland wisten te winnen. Verder organiseerde de wedstrijdcommissie voor het eerst een federatieve wedstrijd in 't Wanssums Ven. Jammer genoeg liet de vis het, na een drastische weersomslag, wat af weten. Dit verhinderde echter niet dat iedereen zeer tevreden naar huis ging.
Gemiddeld namen er 20 wedstrijdvissers deel aan onze clubwedstrijden. Dit is hetzelfde aantal als vorig jaar.

Dan volgen nu de belangrijkste gebeurtenissen van het wedstrijdjaar 1997.
Op 15 januari werd tijdens de 5-dorpenvergadering het wedstrijdrooster voor de 5-dorpenwedstrijden samengesteld.
Op 31 januari werd de jaarvergadering van de commissie wedstrijdsport gehouden. Hierbij waren 21 personen aanwezig.

Op 29 maart startten we met de eerste uit een serie van vijf 5-dorpenwedstrijden in het Leukermeer in Well. De vangsten vielen, nadat we afgelopen jaren niet met vis verwend waren, reuze mee. Van onze vissers was Henk Cox het hoogste geklasseerd met een 6e plaats. Het korps van 't Alvertje behaalde de overwinning door, na een erg zwakke start, in de laatste wedstrijd met een gewicht van ruim 26 kg toe te slaan.

In de lenteperiode werden 5 wedstrijden gevist om uit te maken wie er in 1997 Lentekoning zou worden. Dit werd een echte familiestrijd. De gebroeders Sanders eindigden elk met 10 punten bovenaan, maar omdat Antoon iets meer gewicht had, versloeg hij zijn broer Jan met minimaal verschil. Om de 3e en 4e plaats werd binnen de familie Theeuwen fel gestreden. Hier moest Harrie het onderspit delven tegen zijn zoon Henk.

Voor de matchvissers werd voor de tweede keer een kampioenschap georganiseerd. Dit keer ging het over 3 wedstrijden; een in 't Leukermeer, een in de van Rooyhaven en een in de vijver. De vangsten waren matig, maar de sfeer was er niet minder om. Uiteindelijk werd Pieter Kunen matchkampioen 1997.

Gemeentekoning 1997 werd Biek van de Hoogenhof (de Roerdomp). De best geklasseerde vissers van 't Alvertje waren Ger van Ooyen en Harrie Theeuwen resp. 2e en 3e.
Na 4 jaar onafgebroken vijverkoning te zijn geweest, moest Rob Wijnhoven zijn titel eindelijk afstaan en wel aan Henk Hendriks. Huub Reijnders en Math Houwen eindigden als tweede en derde.

Op zaterdag 24 mei, nationale hengeldag, stond de clubhuisbeker op het programma. Wilfried, de baas van zaal de Karklingel, had een prachtige wisselbeker geschonken. De eerste winnaar van deze beker werd Henk Hendriks. Na in de Karklingel wat gegeten en gedronken te hebben assisteerden veel wedstrijdvissers in de namiddag bij de jeugdwedstrijd. Dit was ook wel nodig, want met een opkomst van 36 jeugdvissers had de jeugdleiding de handen meer dan vol.

Ook dit jaar weer visten de korte hengels 2 reeksen van 5 wedstrijden in het Wanssums Ven. Het aantal deelnemers stijgt met het jaar. Dit jaar namen er 18 vissers deel aan de lentekoning en zelfs 20 aan de zomerkoning. De uitslagen waren als volgt:
Lentekoning:1.Toon v Ooyen 2.Huub Reijnders 3.Math Houwen.
Zomerkoning:1.Toon van Ooyen 2.Harrie Linders 3.Math Houwen.

De pickercompetitie was dit jaar weer opgezet als een echte competitie en werd weerom een spannende aangelegenheid. Er waren 20 deelnemers; 8 in de A- en 12 in de B-klasse. Daarom werden in de B-klasse poulewedstrijden met kruisfinales gevist.
In de A-klasse was het erg spannend en kon er in de laatste wedstrijd nog van alles gebeuren. Henk Cox, die na 2 wedstrijden nog op 0 punten stond en de moed al bijna had opgegeven, werd toch nog verrassend winnaar.
In de B-klasse was de overwinning voor Pieter Kunen. Hij promoveert samen met de nummer 2 Peter Cuppen naar de A-Klasse. Ton Deenen en Rene Wijnhoven eindigden als laatsten in de A-klasse en mogen volgend jaar de B-klasse komen versterken.

Bij de selectiewedstrijden voor het Nederlands Kampioenschap werd het korps van 't Alvertje eerste. Hier kwam men echter pas achter toen Siebengewald al lang en breed als winnaar was gehuldigd. Aangezien het korps toch af wilde zien van deelname aan het N.K. leverde de fout van de wedstrijdcommissie van de federatie geen problemen op. Enige tijd later kregen de korpsleden alsnog hun medaille uitgereikt.
Individueel plaatsten zich Jan en Antoon Sanders en René en Rob Wijnhoven.
Tijdens dit N.K. individueel, dat gehouden werd op 13 september in het Voedingskanaal bij Heenvliet, wist Jan Sanders een prachtige 6e plaats te behalen met een gewicht van 19615 gram. Proficiat Jan!

Wie winnaar van de onderlinge wedstrijd tegen Venray werd is mij niet bekend, omdat de uitslag verloren is gegaan. Wie het weet, mag het in aansluiting op dit jaarverslag zeggen.

Om de herfstkoning visten we wederom in het Wanssums Ven. Omdat de grote vis het af liet weten moesten er veel kleine visjes bij elkaar gesprokkeld worden om wat gewicht te verzamelen. Het beste deed dit Harrie Theeuwen, die dan ook zeer terecht herfstkoning 1997 werd.

De winterkoning werd, wegens grote deelname, als koppelwedstrijd gevist. Er namen 15 koppels deel waarvan er na een incident nog 14 overbleven. Winnaar werd het koppel Twan Verhaegh - Mart van de Ven.

De beste visser van de club over alle wedstrijden werd dit jaar Antoon Sanders. Hij mag zich dan ook een jaar lang clubkampioen van 't Alvertje noemen. Met een behoorlijke achterstand komen Peter Cuppen en Henk Theeuwen op de plaatsen 2 en 3.
In de maand december werden nog de vergaderingen van de wedstrijdcommissie van de federatie en de 5-dorpenvergadering bezocht. Hier werd het rooster voor 1998 opgesteld.

Tot zover dit jaaroverzicht.
Pieter Kunen, Secretaris


Jaarverslag 1998.
Nu het wedstrijdjaar 1998 weer voorbij is, wordt het , zoals gewoonlijk, tijd voor een terugblik. Sportief gezien was het misschien niet het allerbeste jaar, maar de sfeer waarin de wedstrijden werden afgewerkt, maakte veel goed.
Bij de grote landelijke wedstrijden waren onze vissers wel succesvol. Zo wisten André Gooren en Mart van de Ven een Kings of clubsreis naar Ierland te winnen.
Gemiddeld namen er, evenals vorig jaar, 20 wedstrijdvissers deel aan onze clubwedstrijden.
Dan nu de belangrijkste gebeurtenissen en uitslagen van afgelopen jaar.
Op 23 januari werd de jaarvergadering van de commissie wedstrijdsport gehouden. De 24 aanwezige leden konden na afloop hun kennis over visvoer vergroten door een demonstratie van Eric van Zwan van de firma EVEZET over het maken van een goed visvoer.

Op 29 maart begonnen we met de eerste serie 5-dorpenwedstrijden in het Leukermeer in Well. Jac Koenen uit Wellerlooi, tevens lid van 't Alvertje, werd winnaar, gevolgd door René Wijnhoven en Antoon Sanders. Van de 43 vissers die aan een of meer wedstrijden uit de serie deelnamen, waren er 21 van 't Alvertje.
Het korps van 't Alvertje moest dit jaar zijn meerdere erkennen in Well, de enige echte concurrent, want de overige 3 verenigingen lukte het niet een korps van 5 personen op de been te brengen.

Vervolgens was de Lentekoning aan de beurt.
De vangsten in de haven vielen jammer genoeg wat tegen. Met een gewicht van bijna 9 kg werd Henk Theeuwen kampioen gevolgd door Henk Cox. Antoon Langenkamp wist na een fraaie eindsprint (2 overwinningen in de laatste twee wedstrijden) beslag te leggen op de 3e plaats.

Tijdens het matchkampioenschap, dit jaar over 4 wedstrijden, zat het de vissers niet mee. Bij de tweede wedstrijd in het Leukermeer was het weer zo fraai dat het water grotendeels was ingenomen door jachten, zwemmers en surfers. Niemand kreeg er beet, zodat ze het na 3 uur voor gezien hielden. Nadat de datum van de laatste wedstrijd ook nog enkele keren verschoven moest worden, werd eindelijk de kampioen bekend: Henk Theeuwen.

De gemeentekoning 1998 begon met een incident. Terwijl er door de wedstrijdcommissie in samenspraak met de Roerdomp duidelijke afspraken op papier waren gezet, kwamen er toch weer een zevental vissers uit Venray opdraven die niet waren aangemeld. Uiteindelijk hebben er 3 hiervan meegevist en de rest is vertrokken. Gemeentekoning werd Jac Koenen. Twee weken later werd Antoon Sanders vijverkoning
.

Op nationale hengeldag, 30 mei, stond de clubhuisbeker op het programma. Dit jaar verhuisde de wisselbeker naar Duitsland, want Dieter Wagner wist met een gewicht van ruim 7 kg de overwinning voor zich op te eisen. Volgens oud Duits gebruik werd in café de Karklingel de beker met drank gevuld en daarna rondgegeven. Na wat gegeten en gedronken te hebben assisteerden veel wedstrijdvissers in de namiddag bij de jeugdwedstrijd.

Ook dit jaar weer visten de korte hengels 2 reeksen van 5 wedstrijden in het Wanssums Ven. Nog steeds stijgt het aantal deelnemers. Dit jaar namen er 18 vissers deel aan de lentekoning en zelfs 22 aan de zomerkoning. Jammer genoeg waren de vangsten niet te best. De uitslagen waren als volgt:
Lentekoning:1.Toon v Ooyen 2. Math v Ooyen 3 .Sjaak Theeuwen.
Zomerkoning:1.Hay Linders 2.Wim Hendriks 3. Frans J. Niersmann

Net voor de vakantie werd de pickercompetitie weer afgewerkt. Ditmaal was er een A-klasse van 8 vissers en een B-klasse van 12. In de A-klasse werd Will Lenssen kampioen gevolgd door Mart van de Ven en Antoon Sanders. Twan en Wiel Verhaegh eindigden als laatsten en moeten komend jaar vanuit de B-klasse weer proberen hogerop te komen.
In de B-klasse was de overwinning voor Harrie Theeuwen, die voor het eerst meeviste met de picker. René Wijnhoven werd tweede en Antoon Langenkamp derde. Harrie en René promoveren dus naar de A-klasse. Jammer genoeg vielen de vangsten tegen, omdat vooral de wat grotere brasem het af liet weten.

Bij de selectiewedstrijden voor het Nederlands Kampioenschap in Afferden was er voor onze vissers weinig eer te behalen. Antoon Sanders was de enige die zich voor de eindwedstrijd kon plaatsen en ook het korps kon geen potten breken.
Tijdens het N.K. individueel, dat gehouden werd op 22 augustus in het Merwedekanaal bij Arkel, was er voor Toon geen topplaats weggelegd.

De onderlinge wedstrijd tegen Venray ging dit jaar, wegens gebrek aan Venrayse deelnemers, niet door.

Bij de wedstrijden om de herfstkoning in het Wanssums Ven was het wederom moeilijk om wat gewicht bij elkaar te vangen. Toch waren de wedstrijden erg spannend omdat het niet ongewoon was als 4 of 5 vissers minder dan 100 gram uit elkaar lagen. Wat goed, dat we Huub met zijn digitale weegschaal hebben, anders waren de verschillen soms niet te constateren geweest.
Winnaar werd Antoon Langenkamp, gevolgd door Antoon Sanders en Harrie Theeuwen.

Het lachertje van het jaar was wel de wedstrijd om het open N.K. matchvissen dat begin oktober in Mook werd georganiseerd. Gesponsord door van de Ligt allicht trok een vijftal matchvissers vol goede moed naar Mook. Dit werd beloond, want het vijftal eindigde op een fraaie gedeelde 2e plaats. Voorwaar een mooie prestatie, vooral wanneer men er niet bij vertelt dat er van de 107 deelnemers slechts één 'n vis wist te vangen met een gewicht van zegge en schrijven 10 gram. Het wordt de hoogste tijd dat de organisatie eens iets aan de opzet gaat veranderen, want de vangsten lopen jaar na jaar terug, met dit als trieste dieptepunt.

Dit jaar werd de winterkoning weer gevist als een individuele wedstrijd met maximaal 20 deelnemers. Omdat er precies 20 aanmeldingen waren hoefde er niemand af te vallen. Nadat één wedstrijd was afgelast vanwege hoog water en één door de vorst viel op 13 december dan de beslissing. Winnaar werd Twan Verhaegh, tweede Wim Hendriks en derde Antoon Sanders.
Nadat jullie dit jaarverslag gehoord hebben zal het voor iedereen wel duidelijk zijn wie er dit jaar clubkampioen is geworden. De naam Antoon Sanders kwam in bijna elke wedstrijdserie voor bij de eerste 3 en het is dan ook niet verwonderlijk dat hij clubkampioen 1998 is geworden. Hierbij moet zeker vermeld worden dat dit al het derde jaar op rij is, dat hij deze titel wint. Dit mag bij een vereniging met zoveel goede wedstrijdvissers een grote prestatie worden genoemd.
De door de Rabobank gesponsorde beker, die dit jaar als extra prijs wordt uitgereikt, kan dan ook op geen betere plaats terechtkomen. Wel kreeg Antoon afgelopen jaar nog behoorlijk tegenstand van René Wijnhoven die de strijd lang spannend hield. Derde werd Peter Cuppen.

In de maand december werden nog de vergaderingen van de wedstrijdcommissie van de federatie en de 5-dorpenvergadering bezocht. Hier werd het rooster voor 1999 samengesteld.

Tot zover dit jaaroverzicht.
Pieter Kunen Secretaris

Jaarverslag 1999.
Al op de tweede dag van het nieuwe jaar was het raak. Op zaterdagmiddag kwamen een flink aantal van onze vissers met de bootbezitters uit de jachthaven bij elkaar om eens flink te feesten. Bij die gelegenheid werd er ook een attentie aangeboden aan Annie Verstraelen en havenmeester Piet Aarts. Het geld hiervoor was ingezameld onder onze vissers.
Nadat de wedstrijdcommissie op 4 januari had vergaderd om een aantal zaken op een rijtje te zetten, kwamen op 25 januari 22 wedstrijdvissers bij elkaar voor hun jaarlijkse vergadering. Hier werden afspraken gemaakt om de wedstrijden in 1999 goed te laten verlopen. Tevens was er de huldiging van de prijswinnaars en de uitreiking van het overbekende tinnen bord aan onze clubkampioen van 1998; Toon Sanders. Deze kreeg tevens een fraaie beker van de Rabobank aangeboden. In goed overleg met Toon werd besloten om van deze beker een wisselbeker te maken, onder voorwaarde dat er elk jaar een plaatje met de naam van de winnaar op de beker komt.

Vervolgens begonnen we eind maart met de 5-dorpenwedstrijden. De eerste wedstrijd zou in de vijver in Horst worden gevist. Na enig oponthoud, er waren geen wedstrijdkaarten aanwezig, kon er toch worden gestart. De vangsten waren superslecht, alleen Math van Ooyen wist een visje van 40 gram te vangen. Een half uurtje voor het einde kreeg Harrie Kanning beet. De hengel ging flink krom en iedereen dacht aan een grote brasem. Na een flinke strijd liet het beest zich zien. Groot was de teleurstelling voor Harrie toen een flinke snoekenkop boven water kwam, want snoek en snoekbaars telt helaas niet bij 5-dorpenwedstrijden. Dat er toch nog iets als gerechtigheid bestaat bleek bij de verloting van de prijzen waarbij Harrie als eerste uit de bus kwam.
De tweede wedstrijd zou gevist worden in het Wanssums Ven, maar omdat iedereen daar nog natte voeten kreeg werd uitgeweken naar het Leukermeer waar ook de overige wedstrijden werden gevist. Gelukkig waren de vangsten wat beter dan in Horst.
Individueel winnaar van deze serie werd Toon van Ooyen. Bij de korpsen ging de hoofdprijs naar het team Sanders, bestaande uit Toon Sanders, René Wijnhoven en Peter Cuppen.

Op betere vangsten werd gerekend bij de wedstrijden om de Lentekoning die dit jaar in de Maas gevist werden. De meesten maakten gebruik van de voerkorf. Het resultaat was superslecht. Wie een beet miste, zag meteen een topplaats aan zich voorbijgaan. Er was een uitschieter. Wim Everts wist tijdens de eerste wedstrijd 8800 gram binnen te halen, een prestatie die in de resterende 4 wedstrijden niet meer werd geëvenaard. Uiteindelijke winnaar werd Henk Hendriks en bij de teams ging de eerste plaats naar het team Wiel Verberkt, Jan Sanders, Henk Hendriks.

Bij de wedstrijden om de gemeentekoning waren er 32 deelnemers waarvan 25 van het Alvertje. De vangsten waren zowel in de Ballonzuil (16 kilo) als in onze vijver (14 kilo) niet goed te noemen. Hay Linders leverde een mooie prestatie door een eerst en een tweede plaats te behalen. Hij werd hierdoor met overmacht gemeentekoning met een voorsprong van maar liefst 8 punten op Jan Sanders. Door deze goede prestatie was Hay meteen favoriet voor de wedstrijden om de vijverkoning. Dit kon hij echter niet helemaal waarmaken hoewel een 4e plaats beslist niet slecht is. Hier een andere echte vijvervisser naar voren nl. Math van Ooyen die met 3 punten en een gewicht van 4440 gram met een flinke voorsprong op nummer 2 vijverkoning werd.

Er hadden zich 18 vissers opgegeven die hun naam wel vereeuwigd wilden zien op onze clubhuisbeker. De vangstgewichten waren redelijk, vooral omdat er enkele zware vissen werden gevangen. Winnaar werd Toon Langenkamp die minstens een kwartier en een flinke portie geluk nodig had om een karper van zo'n 5 pond tussen de rietstengels door in zijn schepnet te loodsen. Tweede werd Jan Sanders met 2 brasems die bijna 3 kg wogen en derde werd Henk Hendriks.

Op de wedstrijdvergadering was afgesproken dit jaar 2 wedstrijden met Horst te vissen. Omdat er in de Horster vijver nog steeds niets te vangen was, werden deze beiden in het Wanssums Ven gevist. Het animo van de kant van Horst was niet groot; 5 vissers terwijl er van 't Alvertje 23 deelnemers waren. De vangstgewichten waren niet hoog, maar er werden wel flink wat kleine visjes gevangen. De winnaar van deze serie werd Toon van Ooyen.

De selectiewedstrijden voor het N.K. werden geen succes voor onze vissers. Het animo hiervoor loopt steeds terug. Dit is niet zo verwonderlijk, want wat hebben we eigenlijk te zoeken op de diverse N.K's waar zwaar gesponsorde teams en individuelen de lakens uitdelen.

Zomertijd is pickertijd. Onder dit motto begonnen we aan onze pickercompetitie. Er waren dit jaar 3 klassen van 8 vissers. Helaas haakten er na 2 wedstrijden al 4 vissers uit de C-klasse af, waardoor een nieuwe indeling van deze klasse noodzakelijk werd. De vangsten waren ook niet best. Als je tijdens een wedstrijd aan voorbijgangers vroeg wat er gevangen werd, hoorde je vaak iets in de trant van: Twan heeft 2 visjes, René nog geen beet gehad en Langenkamp zit te slapen op zijn viskist.
Toch waren de onderlinge confrontaties er niet minder spannend om want de gewichtsverschillen waren klein en een gemiste beet kon een nederlaag betekenen. Zo was in de A-klasse de stand na 4 wedstrijden weer precies gelijk. In de B-klasse had Huub Reijnders de beste kansen en in de C-klasse stond Thei Wismans aan kop. De 2 wedstrijden na de vakantie moesten de beslissing brengen. In de laatste wedstrijd kon Peter Cuppen in de A-klasse zowel kampioen worden als degraderen, maar geen van beiden gebeurde. Kampioen werd Twan Verhaegh terwijl Henk Cox en Wil Lenssen degradeerden. In de B-klasse werd Huub Reijnders kampioen. Hij promoveerde samen met Ton Deenen naar de A-klasse. Toon Langenkamp en Wil Schwachofer degradeerden naar de C-klasse (als die er volgend jaar nog is?). In de C-klasse werd Wiel Verberkt na een sterke eindsprint toch nog kampioen. Hij komt samen met Thei Wismans volgend jaar uit in de B-klasse.

De matchvissers onder ons hadden ook nog hun kampioenschap. Ook hier waren de vangsten slecht. Schuld hieraan is vooral dat er in de regio bijna geen wateren meer zijn, waar de matchhengel met succes kan worden ingezet. Voor komend jaar moeten we misschien uit gaan zien naar een nieuw wedstrijdwater, al is dat dan ook buiten de regio. Van de 6 deelnemers werd Pieter Kunen kampioen.

Ook de korte hengels visten weer 2 series wedstrijden.
De wedstrijden in het voorjaar om de lentekoning werd met grote voorsprong gewonnen door Toon van Ooyen. Tweede werd Math Houwen en derde Sjaak Theeuwen.
Na de vakantieperiode werd begonnen met de zomerkoning. Dit werd een spannende strijd tussen Dieter Wagner en Wiel verberkt. Uiteindelijk werd Dieter winnaar met 3 punten voorsprong. De derde plaats was voor Math Houwen.

Bij de lange hengels stond ondertussen de herfstkoning op het programma, een van de gezelligste wedstrijden van het jaar omdat Harrie Theeuwen altijd voor iets te drinken zorgt na afloop. In de herfstperiode waren er veel kleine vis te vangen in onze vijver met af en toe een zeelt of een brasem tussendoor, zodat de vangstgewichten niet hoog waren, maar er toch flink wat vis gevangen werd. Herfstkoning werd dit jaar Peter Cuppen.

Als laatste wedstrijd van het seizoen hadden we dan nog de winterkoning in de haven in Wanssum. Aangezien er meer dan 20 aanmeldingen waren moesten we enkele vissers teleurstellen, al zullen die, gezien de vangsten, er achteraf weinig spijt van hebben gehad. Wat er aan de hand was weet niemand, maar de vis wilde echt niet bijten. Dit blijkt wel uit het totaalgewicht van de winnaar, Antoon Sanders, die net 5 kilo ving in 4 wedstrijden, een gewicht waarmee je een paar jaar geleden nog niet bij de top 5 zat in een wedstrijd.
Na de prijsuitreiking waren René, Pieter en natuurlijk ook de winnaar Toon uitgenodigd om naar de studio van Regionale Omroep Venray te komen om daar iets te vertellen over het wedstrijdvissen bij het Alvertje. Hier worden ook elke zondagmiddag tijdens de sportuitzending de uitslagen van onze wedstrijden bekendgemaakt. Bovendien heeft men toegezegd om komend jaar tijdens een van onze wedstrijden een reportage ter plekke te
komen maken.

Na de winterkoningswedstrijden kon ook de einduitslag van het clubkampioenschap bekendgemaakt worden. Hiervoor telden 26 wedstrijden. De 3 trouwste vissers waren Wil Schwachofer, Harrie Theeuwen en René Wijnhoven, zij visten alle 26 wedstrijden mee.
Kampioen werd Harrie Theeuwen met een voorsprong van 33 punten op Wiel Verberkt en 38 punten op Wil Schwachofer. In totaal kwamen er 35 vissers in dit klassement voor.
Tot slot werden er in de maand december nog de vergaderingen van de wedstrijdcommissie van de federatie en de 5-dorpenvergadering bezocht.
Gemiddeld deden er 20 vissers mee aan onze wedstrijdseries. Bij de korte hengels was dit aantal 19.

Dit was het dan, het laatste jaarverslag van deze eeuw. Als afsluiting van de eeuw heeft de wedstrijdcommissie nog een bijzonderheid bedacht; wie wordt de wedstrijdvisser van de eeuw van H.S.V. 't Alvertje. Vanaf 1970 waren er nog wedstrijduitslagen overgebleven en hieruit is een klassement samengesteld. Om de spanning er nog wat in te houden zullen we pas straks, na de prijsuitreiking, de uitslag bekend maken.
Tot zover dit jaarverslag.
Pieter Kunen Secretaris

Jaarverslag 2000.
Het jaar 2000, een nieuwe eeuw, begonnen met veel vuurwerk, ook wat het vissen betreft. De vissen in onze vijver worden alsmaar groter. Langzaam verdwijnt een dobber, een aanslag, een elastiek dat meters uit de top schiet. Een zeelt slaat op de vlucht, koerst eerst af op de buurman aan de rechterkant. Dan keert hij plotseling om ook de andere buurman nog even lastig te vallen, waarna hij afgemat in het schepnet glijdt. Ais dat geen vuurwerk is! Veel van ons hebben zoiets wel eens meegemaakt het afgelopen seizoen; een seizoen met veel ups en downs.
De Maas en vooral het Leukermeer worden als viswater steeds slechter en de industriehaven in Wanssum is aan revisie toe. Maar goed dat we zo'n mooie grote vijvers hebben waarop we onze sport nog kunnen beoefenen.

Na deze korte overpeinzing terug naar de realiteit.
Onze clubwedstrijden werden weer goed bezocht: Gemiddeld namen er bijna 22 wedstrijdvissers aan deel. Bij de korte hengels waren dat er 16.
Dan wil ik nu de belangrijkste gebeurtenissen op visgebied van afgelopen jaar de revue laten passeren.
Op 17 januari kwamen 23 wedstrijdvissers bijeen om te vergaderen over de plannen voor het jaar 2000. Bovendien werd alle eremetaal over het jaar 1999 uitgereikt en de clubkampioen 1999, Harrie Theeuwen, gehuldigd. Hij kreeg een wisselbeker en het traditionele tinnen bord.

Op 9 april begonnen we het seizoen met een 5-dorpenwedstrijd in het Leukermeer, de eerste wedstrijd van de nieuwe eeuw. Grandioze winnaar van deze wedstrijd werd René Wijnhoven met het enorme gewicht van 50 gram. Alle andere deelnemers vingen niets.
Jammer genoeg is dit het enige grote wapenfeit dat er dit jaar over René te melden is.
Na de 3 wedstrijden in het voorjaar, die bijna geen vis opleverden, werden er in het najaar nog 2 wedstrijden gevist, waarbij de vangsten ook minimaal waren.
Winnaar van de hele serie 5-dorpen werd Harrie Theeuwen.
Bij de teams ging de beker naar het team Harrie Theeuwen, Wiel Verberkt en Wil Schwachöfer.

Voor de Lentekoning hadden we dit jaar onze vijver als viswater uitgekozen. Ondanks het feit dat hij een wedstrijd niet mee kon doen, werd Peter Gerrats de grote winnaar. Bij de teams ging de overwinning naar het team Peter Gerrats, Toon van Ooijen en Peter Cuppen.

Op de afgelopen jaarvergadering hadden we besloten om als prijzen waardebonnen van Jan Koenings te geven. Omdat Jan een flink bedrag bovenop onze prijzenpot deed, konden we nog 3 extra prijzen maken voor de zwaarste vis. De brasem van Jac Koenen, die 1420 gram woog, leverde hem een waardebon van f 50,- op, terwijl ook Ton Deenen en Jan Sanders een extra prijs in ontvangst mochten nemen.

Gemeentekoning 2000 werd Toon van Ooijen. Zoals jullie straks nog te horen krijgen zal hij als de allerlaatste gemeentekoning de geschiedenis ingaan.
Maar liefst 24 personen waren er op 3 dinsdagavonden aanwezig om te vissen voor de vijverkoning. Soms werden er mooie vangsten geboekt op onze vijver. Jac Koenen won 2 van de 3 wedstrijden en werd daarmee onbetwist vijverkoning 2000 gevolgd door Peter Cuppen, Jos Hermans en Wil Schwachöfer.
Na de wedstrijden werd er weer gezellig nagekaart, en de drankjes, zoals vanouds verzorgd door Harrie Theeuwen, smaakten daarbij opperbest.

Vermeld dient verder nog te worden enkele koppelwedstrijden in het Leukermeer. Well had een jubileumwedstrijd met als eerst prijs duizend gulden. Er waren zo'n 50 koppels op af gekomen. De vangsten waren zeer slecht. De duizend gulden gingen naar de gebroeders van Ooijen. Ze vingen één baars die hun ruim 2000 gulden per kg opleverde.
Dat het echter nog erger kon bleek een week later, toen er bij de koppelwedstrijd van Venray alle prijzen verloot moesten worden.

Voor de winterkoning hadden zich 20 deelnemers aangemeld. Omdat het water nogal steeg, moest er uitgeweken worden naar de steigers. Na 3 wedstrijden was er nog niets van te zeggen wie er winterkoning zou worden; er waren nog veel kanshebbers. Veel van die kanshebbers lieten het er de laatste wedstrijd een beetje bij zitten. Daardoor kwam, vooral tot verrassing van hemzelf, Antoon Sanders als winnaar uit de bus. Peter Cuppen had evenveel punten, maar iets minder gewicht. Bij de teams was het team van Wiel Verberkt, Henk Cox en Henk Theeuwen het beste.

Rest ons nog de uitslag van het clubkampioenschap, waarvoor dit jaar 30 wedstrijden meetelden. Met een grote voorsprong werd Antoon Sanders clubkampioen. Hij behaalde 561 punten wat neerkomt op een gemiddelde van 18,7 van de maximaai te behalen 25 punten. Tweede werd Peter Cuppen met 505 punten (gem 17,4) en 3e Harrie Theeuwen met 491,5 punten (gemiddeld 16,4).

Tenslotte werd er in de maand december nog de vergadering van de wedstrijdcommissie van HSF de Vriendschap bezocht, waar alvast een begin werd gemaakt met het rooster voor 2001. Ook was er tussen Kerst en Nieuwjaar de jaarlijkse bijeenkomst in de kantine van de jachthaven met vissers en bootbezitters. Helaas waren er niet zoveel vissers aanwezig. Desondanks werd het weer een gezellige middag waarbij, na een dankwoord van voorzitter René, een attentie aan de mensen van de jachthaven werd aangeboden.

Tot zover dit jaaroverzicht.
Pieter Kunen Secretaris


Jaarverslag 2001.

Zoal te doen gebruikelijk kijken we op onze jaarvergadering nog even terug naar de gebeurtenissen van afgelopen jaar. Het was voor de meesten van ons een goed jaar met prachtige visdagen en spannende wedstrijden. De vangsten waren niet groots, maar toch lukte het de meesten wel om af en toe een visje te verschalken.
Ook konden we weer enkele leden begroeten die zich steeds fanatieker met de wedstrijdsport gaan bezighouden.
Later op de avond zullen we voor de eerste keer wisselbekers uitreiken aan de clubkampioen van de korte hengels, een beker geschonken door Dieter Wagner en aan de clubkampioen karpervissen, waarvoor de beker beschikbaar wordt gesteld door Wilfried en Annemie van café zaal de Karklingel.
Het animo voor onze wedstrijden was dit jaar iets minder dan het jaar ervoor; bij de lange hengeis gemiddeld 20 deelnemers (dit was 22) en bij de korte hengeis gemiddeld 13 (dit was 16).

Dan nu een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen op visgebied van afgelopen jaar.
Op vrijdagavond 9 februari kwamen we met maar liefst 31 wedstrijdvissers bij elkaar om te
vergaderen over de plannen voor het jaar 2001. Ook werd alle eremetaal over het jaar 2000 uitgereikt en werd de clubkampioen 2000, Toon Sanders, gehuldigd. Hij kreeg een wisselbeker en het traditionele tinnen bord.
Trouwens, als we het gaan hebben over de wedstrijden van 2001 zouden we als leidraad het beste kunnen nemen: Hoe lukt het ons om Toon Sanders van nog meer koningstitels af te houden???

Nou, bij de 5-dorpenwedstrijden waarmee we begin april startten, was dat niet zo moeilijk; daar eindigde hij pas als 13e. Dit had echter zeker niets te maken met de kwaliteiten van Toon, maar kwam doordat de geluksfactor bij deze wedstrijden erg hoog was, omdat de vis zo slecht beet. Winnaar werd Wim van de Coelen van 't Bliekske Horst. Toon van Ooyen werd 3e en Wim Hendrix 5e. De titel bij de teamwedstrijd ging we! naar een team van 't Alvertje, namelijk René Wijnhoven, Wiel Verberkt en Jos Hermans.

Het viswater voor de lentekoning was dit jaar weer onze vijver. Op 29 april kwamen we daar met 22 vissers bij elkaar om aan deze serie te beginnen. Ook bij deze serie kwam Toon Sanders nog niet aan bod, want er was een man waar helemaal niemand tegenop gewassen was. Met 2 overwinningen, een tweede en een derde plaats werd hij, Dieter Wagner, met grote overmacht kampioen. Tweede werd zijn vismaat Arno Endemann en derde Henk Theeuwen. Verder had Hengelsport van der Ligt nog 3 extra prijzen beschikbaar gesteld voor de zwaarste vis. Die gingen naar Arno Endemann, Pieter Kunen en Henk Theeuwen. Arno ving overigens een karper van 2350 gram.

De strijd om de vijverkoning werd gestreden door maar liefst 24 personen. Dit jaar visten we voor het eerst 4 wedstrijden, waarvan de slechtste niet meetelde. Met de vijverkoning begon ook de zegereeks van Toon Sanders. Met niet meer dan 8 punten uit 3 wedstrijden werd hij afgetekend winnaar, gevolgd door Wim Hendrix (14 punten) en Jos Hermans (16 punten).


De clubhuisbeker werd dit jaar gewonnen door Math van Ooyen met op de tweede plaats Sjaak Theeuwen en als derde Harrie Theeuwen. Er waren dit jaar slechts 19 deelnemers.
De vangsten waren niet best en er waren 6 deelnemers zonder vis.

Ook dit jaar weer visten de korte hengels twee reeksen van 5 wedstrijden in het Wanssums Ven. Er waren 14 vissers die deelnamen aan de lentekoning en 12 aan de zomerkoning. Ook hier was er een persoon die niet te verslaan was. Sjaak Theeuwen werd zowel lentekoning als zomerkoning.
Bij de lentekoning was er een tweede plaats voor Math van Ooyen en een derde voor Arno
Endeman. Bij de zomerkoning was Math Houwen tweede en good old Hein van Valkengoed wist een fraaie derde plaats te behalen.

De pickercompetitie was dit jaar geen echte competitie, maar een wedstrijd op gewicht en punten waarbij er geen wedstrijd mocht afvallen. Aanvankelijk stond in de A-klasse Pieter Kunen er het beste voor, maar langzaamaan kwam, zoals dit jaar gebruikelijk, Toon Sanders opzetten. Voor de laatste wedstrijd had hij een behoorlijke voorsprong op Pieter en een straatlengte voorsprong op de rest. Na de loting voor de laatste wedstrijd was het bijna zeker: de eindoverwinning zou gaan naar Toon.
Dat niets helemaal zeker is in de hengelsport bleek echter eens te meer. Harrie Theeuwen, vissend op een stek waar de hele competitie bijna niets te vangen was geweest, won de laatste wedstrijd en Toon had een behoorlijke off-day. Daardoor kwamen beiden op 21 punten en moest het gewicht de beslissing brengen. Met ruim 1 kg vis meer dan Toon werd Harrie Theeuwen verrassend kampioen. Pieter Kunen werd derde.
Ook de strijd om degradatie was spannend. Tot de laatste wedstrijd droeg René Wijnhoven de rode lantaarn, maar door een mooie tweede plaats wist hij zich op het nippertje te redden ten koste van Ton Deenen. Die zal komend jaar dan ook zijn heil moeten zoeken in de B-klasse.
In de B-klasse was het na 4 wedstrijden eigenlijk al bijna beslist. Al deze wedstrijden werden gewonnen door Henk Theeuwen. In de laatste 3 wedstrijden kwam Jan Sanders nog sterk terug, maar het lukte hem net niet Henk nog in te halen. Het succes van de familie Theeuwen werd gecompleteerd door Sjaak die tijdens zijn eerste deelname aan de pickercompetitie al een derde plaats wist te behalen.
Henk en Jan zien we volgend jaar dus terug in de A-klasse.
Een minpunt bij deze wedstrijden was het geringe aantal deelnemer namelijk 14.

Bij de selectiewedstrijden voor het Nederlands Kampioenschap in Horn waren er geen deelnemers van 't Alvertje.

Voor het matchkampioenschap werd dit jaar slechts 1 wedstrijd gevist, vooral omdat er geen geschikt viswater voor deze tak van hengelsport beschikbaar is in de regio. We visten met vier man in de vijver. Winnaar werd Toon Langenkamp, gevolgd door Henk Theeuwen, Pieter Kunen en Peter Cuppen.

In het Pinksterweekend hielden de karpervissers voor de tweede keer hun kampioenschap. Met maar liefst 12 man visten ze 41 uur non stop om de titel. Winnaar werd Joep Achten met 4 karpers met een totale lengte van 308 cm en een gewicht van ruim 61 pond. Tweede werd Math Geurts, met eveneens 4 karpers, een totale lengte van 296 cm en een gewicht van 53 pond en derde was Bart Leinders, ook met 4 karpers met een totale lengte van 286 cm en een gewicht van 51 pond. Het geheel werd afgesloten met een gezellige barbecue aan de vijver.

Begin september begonnen we met onze herfstkoning. Ook bij deze wedstrijden was Toon
Sanders in het begin weer oppermachtig, maar net als bij de pickercompetitie haperde hij even bij de laatste wedstrijd. Toch lukte het Peter Cuppen en Harrie Theeuwen niet om Toon nog in te halen. Zij eindigden beiden met een puntje achterstand op Toon. Aangezien Peter een hoger gewicht had gevangen dan Harrie, eindigde hij als tweede.
Verder moet nog gezegd worden dat de vangstgewichten niet zo groot waren, omdat vooral de grotere vis het in deze periode af liet weten.
Zoals vanouds zorgde Harrie Theeuwen na afloop van de wedstrijden weer voor een lekker koel flesje bier, zodat er nog wat gezellig nagekaart kon worden.

Vermeld dient verder nog te worden dat we op 19 mei een individuele wedstrijd in de vijver
organiseerden en op 22 september een gescheiden koppel wedstrijd.
Vooral deze laatste werd met 22 deelnemende koppels, waarvan 10 van 't Alvertje, een groot succes. Winnaars werden Bouwmans en van Dinter uit Asten, die beiden hun sector wonnen. Opvallend was wel dat de eerste 5 prijswinnaars allemaal koppels van andere verenigingen waren. Hieruit blijkt dat onze vissers enigszins misgegokt hadden, want de zeelt liet het die dag echt afweten.
De individuele wedstrijd van 19 mei werd overigens gewonnen door onze clubgenoot Wim Hendrix. Bij deze wedstrijd kwamen wel 7 van de 10 prijzen in handen van onze vissers.

Voor het eerst sinds lange tijd hadden we met de winterkoning niet het maximale aantal van 20 deelnemers. Door enkele afmeldingen kwamen er slechts 18 sportvissers aan de start. Het wordt wel wat eentonig, maar het was weer Toon Sanders die na 3 wedstrijden de buit zo goed als binnen had. De vierde wedstrijd bracht geen verandering in de top 3. zodat Toon Sanders winterkoning werd met op de tweede plaats Peter Cuppen en als derde Wiel Verberkt.

Rest ons nog de uitslag van het clubkampioenschap, waarvoor dit jaar 29 wedstrijden meetelden. Na het aanhoren van dit verslag zal het niemand verbazen dat Toon Sanders met grote voorsprong clubkampioen is geworden. Hij behaalde 592,5 punt wat neerkomt op een gemiddelde van 20,4 van de maximale 25 punten per wedstrijd. Tweede werd Wiel Verberkt met 525 punten (gem 18,1) en 3e Harrie Theeuwen met 514 punten, gemiddeld 17,7.
Ook zal het geen verrassing zijn dat de eerste officiële clubkampioen van de korte hengels Sjaak Theeuwen is geworden. Kampioen bij de karpervissers werd Joep Achten.

Verder was er tussen Kerst en Nieuwjaar de jaarlijkse bijeenkomst in de kantine van de jachthaven van vissers en bootbezitters. Dit keer was het er gezellig druk omdat ook veel
van de wedstrijdvissers aanwezig waren. Na een dankwoord van onze voorzitter René, werd er een mooie attentie in de vorm van een aantal vaste planten aan de mensen van de jachthaven aangeboden als dank voor hun medewerking van afgelopen jaar..

Tot zover dit jaaroverzicht.
Pieter Kunen Secretaris

Jaarverslag 2002.
Op onze jaarvergadering willen we ook dit keer weer terugkijken op de gebeurtenissen en wedstrijden van afgelopen jaar; een jaar waarin van alles is gebeurd. Zo visten de karpervissers voor het eerst, twee wedstrijden om het clubkampioenschap. Verder kon een deel van de oude vijver de tweede helft van het jaar niet worden gebruikt in verband met werkzaamheden. Ook maakte Radio Reindonk een mooi verslag van een van onze wedstrijden dat werd uitgezonden in het sportprogramma op de zondagmiddag. Dit werd een mooie promotie voor de wedstrijdsport. Verder werd er door een groot aantal van onze vissers, op een vrije zaterdag, een tegelpad met verharde visplaatsen langs de jachthaven in Wanssum aangelegd, zodat ook na hoog water er weer meteen gevist kan worden. Tot slot, en dat was minder prettig, moesten we met pijn in het hart afscheid nemen van Wilfried en Annemie omdat café zaal de Karklingel overging naar nieuwe eigenaren.

Het animo voor onze wedstrijden was ongeveer gelijk aan vorig jaar; bij de lange hengels gemiddeld 20 deelnemers, bij de korte hengeis gemiddeld 15 (dit was verleden jaar 13) en aan de karperwedstrijd namen 11 vissers deel (dit was vorig jaar 12). Een probleem wordt ondertussen wel, dat de vergrijzing in onze wedstrijdsport toeslaat. Er komen geen jongeren bij, en bij de ouderen gaan er af en toe stemmen op, dat ze willen stoppen. Ongemerkt loopt de gemiddelde leeftijd van de deelnemers aan de clubwedstrijden aardig op.

Dan nu een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen op visgebied van afgelopen jaar.
Op vrijdagavond 22 februari was de jaarvergadering wedstrijdsport. Er waren 27 wedstrijdvissers aanwezig om te praten over de plannen voor het jaar 2002.
Na de vergadering werden de medailles uitgereikt voor de wedstrijden van afgelopen jaar en ook de drie wisselbekers; die van de lange hengels ging wederom naar Antoon Sanders, die van de korte hengels naar Sjaak Theeuwen en karpervisser van het jaar 2001 werd Joep Achten.

Op 14 april begonnen we het seizoen met de 5-dorpenwedstrijden. Na de twee wedstrijden in april ging Antoon Sanders royaal aan de leiding. Met onze teams ging het minder goed. We moesten twee teams uit Horst voor laten. Pas in augsutus, was de laatste 5-dorpenwedstrijd. Die wedstrijd was zo laat omdat de vissen in de Horster vijver dan misschien wel zouden bijten. Dit viel echter flink tegen. Op enkele plaatsen werden een paar voorntjes gevangen, op een paar andere wat kleine baarsjes, maar op de meeste plaatsen ........... helemaal niets. Vooral de vissers uit Horst scoorden op hun eigen vijver niets dan nullen. Daarom kon het team Wiel Verberkt, Antoon Sanders en Harrie Theeuwen alsnog de vijvdorpentitel voor teams in de wacht slepen. Omdat Antoon Sanders behoorlijk wat vis ving, was hij zeker van de individuele titel. Tweede werd Pieter Kunen en derde Jan van Helden uit Horst.


Verder is het voorjaar de tijd voor de lentekoning. We visten in de vijver. Er deden 21 wedstrijdvissers mee. Henk Theeuwen was met 15 punten onbetwist de winnaar. Tweede werd Pieter Kunen, met 20 punten en derde Sjaak Theeuwen met een half puntje meer. De waardebonnen als prijs kwamen dit jaar van Hengelsport Jans uit Well. Marco had als extra prijzen 3 waardebonnen gesponsord. Die werden gezet op de zwaarste vis. Die prijzen gingen naar Pieter Kunen, Sjaak Theeuwen en Antoon Sanders. De zwaarste vis tijdens deze serie was een brasem van 1870 gram.

De strijd om de vijverkoning werd gestreden met maar liefst 24 personen. Helaas moesten we de tweede wedstrijd onderbreken vanwege een fikse onweersbui. Gelukkig konden we later verder vissen en waren we net voor het donker klaar met wegen. Met 13 punten werd Harrie Theeuwen winnaar. Math Houwen had een puntje meer en eindigde daarmee op de tweede plaats. Antoon Langenkamp werd derde met 19 punten.

De clubhuisbeker werd gewonnen door Sjaak Theeuwen met 5110 gram. Tweede was Dieter Wagner met 4400 gram en derde René Wijnhoven met 3760 gram. Een mooi resultaat voor een wedstrijd in onze vijver. Helaas bleven er toch twee van de 24 deelnemers zonder vis.

De korte hengels visten traditioneel hun twee reeksen van 5 wedstrijden weer in het Wanssums Ven. Allereerst werd er met 15 deelnemers gestreden om de lentekoning. Het werd een spannende strijd tussen Dieter Wagner en Math Houwen. Voor de laatste wedstrijd stonden beiden precies gelijk. Na een overwinning in de laatste wedstrijd werd Dieter de eindwinnaar met 8 punten. Math, die in de laatste wedstrijd tweede werd, behaalde 9 punten. De derde plaats was voor Toon van Ooyen met 18 punten.
Dat Math Houwen een erg sterk jaar had, bleek enige tijd later bij de zomerkoning. Hier behaalde hij, zij het met het kleinst mogelijke verschil van een half puntje, de overwinning voor Sjaak Theeuwen. Derde werd Math van Ooyen.

De pickercompetitie was ook dit jaar geen echte competitie, maar een wedstrijd op gewicht en punten waarbij er geen wedstrijd mocht afvallen. In de A-klasse was de strijd erg spannend. Aanvankelijk stond Henk Theeuwen ruim aan kop, maar na de vierde van de zes wedstrijden kwam er een kentering. Na de laatste wedstrijd bleken Henk Theeuwen en Pieter Kunen allebei 15 punten te hebben gescoord. Het gewicht moest de beslissing brengen. Hierbij sloeg de schaal door naar de kant van Pieter, die bijna 5 kilo meer vis had gevangen dan Henk. Met een achterstand van meer dan 10 punten werd René Wijnhoven derde. Ook de strijd om de degradatie was spannend. Peter Cuppen kon tijdens de laatste wedstrijd een half puntje van zijn voorsprong op Wiel Verberkt overhouden en handhaafde zich zodoende op het nippertje in de A-klasse. Samen met Wiel degradeert Jan Sanders naar de B-klasse.
In die B-klasse stak Antoon Langenkamp met kop en schouders boven de rest uit. Tweede werd Sjaak Theeuwen. Dit tweetal promoveert naar de A-klasse, zodat we komend jaar daar al met drie Theeuwens moeten afrekenen. Alle wedstrijden werden gevist in de Maas bij Rob Wijnhoven. In totaal deden er 15 pickerliefhebbers aan deze wedstrijd mee.

Voor het matchkampioenschap hadden we dit jaar een nieuw water, waar tijdens trainingen behoorlijk wat vis te vangen was; de roeivijver in Horst. We visten dit jaar 4 wedstrijden tijdens de vakantieperiode. Het moet gezegd worden dat er meer vis gevangen werd dan tijdens de matchkampioenschappen van de laatste jaren, maar ook hier hield de vangst niet over. Matchkampioen werd, voor het tweede opeenvolgende jaar, Antoon Langenkamp met 9 kilo vis in 4 wedstrijden. Tweede werd Pieter Kunen en derde Toon van Ooyen.

In het Pinksterweekend hielden de karpervissers de eerste van hun twee wedstrijden om het karperkampioenschap van 't Aivertje. Met de tweede wedstrijd erbij zouden ze maar liefst 82 uur, dag en nacht, vissen. Na de eerste wedstrijd ging Hay Linders aan de leiding met 76 pond gevolgd door Jill Jansen met 71 pond. Een gedeelde derde plaats was voor de kampioen van vorig jaar; Joep Achten en Huub van Houdt met 52 pond.
Tijdens de tweede wedstrijd, begin september, werd het klassement nog eens flink door elkaar geschudt. Jammer genoeg wist de winnaar van de eerste wedstrijd, Hay Linders, niets te vangen en maakte daardoor een duikeling in het klassement. Joep Achten kon zich behoorlijk handhaven en eindigde met een eindtotaal van 91,5 pond op de derde plaats. Giel Geurts wist tijdens de tweede wedstrijd maar liefst 8 karpers met een gewicht van 113 pond te verschalken, samen met de 24 pond uit zijn eerste wedstrijd, goed voor een totaal van 137 pond en de tweede plaats. Kampioen werd echter Huub van Houdt die tijdens de tweede sessie eveneens 8 karper ving en daardoor kwam op een totaal van 12 karper, samen 146 pond zwaar.

Op zondag 1 september begonnen we met de herfstkonïng. Wim Hendrix ging goed van start en had voor begin van de laatste wedstrijd nog maar één concurrent over, namelijk Jac Koenen. Voor de wedstrijd werden beide kanshebbers nog eens extra zenuwachtig gemaakt door een verslaggever van radio Reindonk, die aanwezig was om een reportage over onze wedstrijden te maken en beide kanshebbers vragen stelden over hoe ze hun kansen inschatten en hoe ze de wedstrijd gingen aanpakken.
Helaas voor Sjaak belandde hij behoorlijk ver in de achterhoede. Wim scoorde ook niet zo
hoog, maar werd toch overduidelijk herfstkonïng met 10 punten. Tweede werd Toon van
Ooyen met 13,5 punten en derde Jos Hermans met 18 punten.
Zoals vanouds zorgde Harrie Theeuwen na afloop van deze wedstrijden weer voor een lekker koel flesje bier, zodat er nog wat gezellig nagekaart kon worden.

Vermeld dient verder nog te worden dat we op 4 mei een individuele wedstrijd in de vijver organiseerden en op 21 september een gescheiden koppelwedstrijd. Tijdens beide wedstrijden waren onze vissers succesvol. Bij de individuele wedsstrrijd waren de eerste 3 plaatsen voor Antoon Sanders, Sjaak Theeuwen en Dieter Wagner en bij de koppelwedstrijd ging de winst naar Antoon Sanders en Jac Koenen, gevolgd door de gebroeders van Ooyen.

Zoals ook vorig jaar hadden we met de winterkoning niet het maximale aantal van 20 deelnemers. Door enkele afmeidingen deden er slechts 18 sportvissers mee. De vangsten waren niet erg groot, maar het bleef wel spannend, omdat de gewichten dicht bij elkaar lagen; het missen van één vis kon zo maar 2 tot 3 punten verschil maken. Voor de laatste wedstrijd waren er nog 5 kanshebbers over, waarvan Harrie Theeuwen de beste papieren had. Daar dacht Jan Sanders echter anders over. Hij won de laatste wedstrijd en kwam daardoor op 9 punten, gelijk met Harrie. Omdat Jan echter 390 gram meer had gevangen werd hij winterkoning. Tweede werd Harrie Theeuwen en derde Antoon Langenkamp met 10 punten.

Rest ons nog de uitslag van het clubkampioenschap, waarvoor dit jaar 28 wedstrijden meetelden. Het werd vooral een strijd binnen de familie Theeuwen. Alleen Antoon Sanders kon zich hierin nog een beetje mengen, maar wist zijn overwinning van de laatste jaren niet te prolongeren. Hij werd uiteindelijk tweede. Ook pappie Theeuwen moest het onderspit delven tegen zijn beide zonen en genoegen nemen met een vierde plaats. Clubkampioen 2002 werd Henk Theeuwen en Sjaak eindigde op de derde plaats.
Ook bij de korte hengels streed Sjaak Theeuwen mee om het clubkampioenschap, maar helaas voor hem moest hij hier eveneens iemand anders voor laten. Het was Math Houwen die een ijzersterk seizoen bekroonde met het clubkampioenschap 2002. Kampioen bij de karpervissers werd Huub van Houdt.

Verder was er tussen Kerst en Nieuwjaar de jaarlijkse bijeenkomst in de kantine van de jachthaven van vissers en bootbezitters. Het was er gezellig druk omdat ook veel van de wedstrijdvissers aanwezig waren. Na een dankwoord van onze voorzitter René, werd er een mooie attentie aan de mensen van de jachthaven aangeboden als dank voor hun medewerking van afgelopen jaar..

Tot zover dit jaaroverzicht.
Pieter Kunen Secretaris

 


   
Terug
   
 
Copyright: het Alvertje Oostrum 2017