Wanssum Ven 1
Jachthaven
De Maas
Wanssums Ven 2
Kasteelhaventje
Hengelsportvereniging het Alvertje Oostrum.
Opgericht 22 april 1956. Koninklijk goedgekeurd 27 november 1957, no 39
Voor mail naar het bestuur:
Mail naar de ledenadministratie:
secretaris Carel Schimdt 0643277665 ledenadministratie  
Adres: Postbus 5066
5800 GB VENRAY
   
Laatste update:

Vrijdag 16 Maart 2018

Laatste Nieuws
Onze Vacatures
Aanmelden wedstrijden
Aanmelden als lid
Dag en week vergunningen
Alles over de VISpas
Albums en downloads
laatste updates
* Laatste nieuwe pagina's (voor eerdere pagina's klik "laatste updates" hierboven)

*

Jaarverslag VBC 2017
De commissie VBC heeft zijn jaarverslag online gezet. Klik hier voor het bekijken van het verslag

*

Verandering m.b.t. ATA
Tijdens de bestuursvergadering van 19-2-2018 is het besluit genomen dat men minimaal 1 jaar lid moet zijn om voor een ATA in aanmerking te kunnen komen. Tevens is vast gesteld dat er maximaal 300 ATA versterkt worden. Wel kan men zich op een wachtkijst laten plaatsen.

Man muss mindestens ein Jahr Mittglied sein um Einen Nachtangelschein erhalten.Sie müssen zuerst beantragen, denn es gibt da eine Warteliste. Es werden nur 300 Nachtangelscheine pro Jahr ausgegeben an Mittglieder des Vereins.

*

Wedstrijd jaarvergadering
De jaarlijkse wedstrijd vergadering wordt dit jaar gehouden op dinsdag 27 februari bij Piet in de jachthaven van Wanssum. Aanvang 20:00. Klik hier voor de agenda van de wedstrijd vergadering. De notulen van de wedstrijdvergadering van 2017 vindt men hier

*

Algemene Ledenvergadering 2018
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zal plaats vinden op 26 maart 2018. De vergadering vindt plaats bij Back in Time in Oostrum. Aanvang 20:00. Uitnodigingen voor deze vergadering volgen nog.

*

Bijeenkomst karperwedstrijd H. Linders:
Op vrijdag 16 maart wordt de jaarlijkse karperwedstrijd bijeenkomst gehouden. Deze wordt gehouden bij Café Back in Time te Oostrum. Aanvang 20:00 uur. Hay verzoekt wel even te laten weten of U komt i.v.m. bespreken van de zaal. Tevens is dan de mogelijkheid U in te schrijven voor de wedstrijd van 2018.

*

Pete Gerrats voorzitter Wedstrijdcommisie.


Tijdens de laatste wedstrijdcommisie vergadering heeft men Peter Gerrats bereid gevonden de taak van voorzitter op zich te nemen. We willen via deze weg Peter van harte feliciteren met functie.

Jaarverslag VBC 2017
17-07-2017

Wedstrijdrooster 2018 toegevoegd

9-3-2018

Winterkoppelwedstrijd 2017

9-3-2018
Uit de bestuursvergadering van 12 December2017
22-01-2018
Antoon Sanders vangt lederkarper
23-09-2017
Uitslagen stand woensdagmiddagcompetitie 22 september
22-09-2017
Alle uitslagen land van Molenbeekcup 2017
12-09-2017
Uitslag gescheiden koppelwedstrijd 2017
10-09-2017
Uitslag, einduitslag en wat foto's karperwedstrijd groep 1
09-09-2017
Uitslag en einduitslag karperwedstrijd groep 1
03-09-2017
Uitslag jeugddag 2017 en foto's
30-08-2017
Uitslag jeugdkoningsvissen 2017 en foto's
21-08-2017
Uitslag jeugdkoningsvissen 2017 en foto's
21-08-2017
Verslagen wedstrijdsport 1999 - 2002
06-08-2017
Uit de bestuursvergadering van 7 juli 2017
17-07-2017
Nieuwe bestuurssamenstelling en taakverdeling
02-06-2017
Lijst van vijvers (of andere wateren) van andere verenigingen waarin met de jeugdvispas van het Alvertje mag worden gevist.
15-04-2017
*

ATTENTIE; BELANGRIJK BERICHT!
Waterschap Limburg heeft geconstateerd dat er in het kanaal van Deurne besmette blankvoorns zijn aangetroffen. Het kanaal van Deurne mond uit op de Noordevaart. Het is dus niet onmogelijk dat de vissen of de besmetting daar terecht komt. De vissen zijn besmet met virus of bacterie. Ze vertonen rode vlekken die niet te behandelen zijn. Er bestaat geen besmettingsgevaar voor mensen maar wel voor karperachtige vissen elders.
Wij willen dan ook iedereen die op ons water komt vissen vragen onderstaande hygiëne regels in acht te nemen:
Bent u wezen vissen in het kanaal van Deurne of de Noordervaart laat netten en hengels goed drogen.
Ontsmet de hengels en netten voordat u op ander water gaat vissen.
Zorg ervoor dat de besmetting niet overgaat op ons mooie water zodat iedereen nog veel en lang visplezier kan hebben op het Wanssums Ven.
Het bestuur bedankt ieder voor zijn medewerking.

*

Hengeldeel gevonden
Op dinsdag 30 mei is er een deel van een vaste hengel gevonden tussen de plaatsen 25 en 28. Wil degene die een hengeldeel mist even een mail sturen naar info@hsvhetalvertje.nl

*

Aanplant waterlelies vijver 1 en 2:
Op 2 mei zijn er met medewerking van vijvercentrum Overloon de lelies ’s geplaatst.
In vijver 1 zijn rond het eiland 18 manden geplaats en in vijver 2 in de hoeken 12 manden. Overal staat er voor de manden een stok met rood/wit lint eraan zodat iedereen kan zien waar die staan. Gelieve in de buurt daarvan dus niet te vissen.
Alle vrijwilligers bedankt voor hun inzet.

*

Verslagen van de commissie wedstrijdsport vanaf 1993
Elk jaar verzorgt de secretaris van de commissie wedstrijdsport een jaarverslag dat wordt voorgelezen tijdens de wedstrijdvergadering. Hierin worden allerlei wetenswaardigheden, uitslagen en leuke dingen van dat jaar verwerkt. Omdat onze wedstrijdvissers een dagje ouder worden, leek het ons leuk om deze verslagen te publiceren op de site zodat ze kunnen zien hoe hun resultaten waren. We starten met de jaren 1993, 1994 en 1995 en zullen de komende maanden steeds jaren toevoegen.
Klik hier om de verslagen te bekijken.

*

Wedstrijd om de Jac Philipsen trofee.
Het was Jac's grote wens dat er een wedstrijd om de Jac Philipsen trofee gevist zou worden waaraan de leden van beide verenigingen waarvan hij lid was deel kunnen nemen. Hij heeft daarvoor een wisselbeker beschikbaar gesteld.
De wedstrijd is op donderdag 18 mei in de visvijver in Milheeze. Inschrijven om 18.00 uur; vissen van 18.30-21.30 uur. Inschrijfgeld 2,50 euro waarvan de prijzen worden gemaakt. De troffee blijft altijd een wisselbeker en komt ieder jaar terug bij de wedstrijd. Deelnemers kunnen zich tot 10 mei aanmelden bij henk.theeuwenl.

*

Wijziging in regeling leefnetgebruik vijver 4 bij wedstrijden:
In de bestuursvergadering van 19 juli is afgesproken dat het reglement mbt het gebruik van leefnetten bij wedstrijden in vijver 4 met onmiddellijke ingang wordt aangepast.
In het algemene reglement komt hiervoor te staan dat het gebruik van leefnetten bij wedstrijden in vijver 4 is toegestaan.
Aan het wedstrijdreglement wordt het volgende toegevoegd:
Als bij een deelnemer een kruiskarper in een niet fijnmazig leefnet wordt aangetroffen, wordt die voor betreffende wedstrijd gediskwalificeerd.
Voortaan mogen dus, onder bovengenoemde voorwaarden, alle soorten leefnetten in vijver 4 worden gebruikt mits ze voldoen aan de minimum maten.
Zie hiervoor ook reglementen

* Hengelvangstregistraties:
De vangstregistratie van zowel witvis als karper zijn vernieuwd en zoveel mogelijk bijgewerkt. Er ontbreken wel nog wat gegevens over 2015. Wij vragen daarom iedereen zijn vangstgegevens zo spoedig mogelijk door te geven.
Klik hier om de vangstregistraties te bekijken.
*

Nachtvissen in vijver 4.
Op de bestuursvergadering van 9 september jongstleden heeft het bestuur besloten dat men vanaf 1-1-2016 ook mag nachtvissen voor vijver 4. Dit is voor karpervissers natuurlijk niet interessant omdat er toch geen karpers zitten.
Er zullen echter ook wel vissers zijn die een nachtje willen vissen op de witvis die daar rondzwemt. Leden die een nachtvergunning willen hebben kunnen dit melden bij de ledenadministratie. De kosten voor een nachtvergunning (A.T.A.) zijn 10 euro.

* Op de pagina jeugdzaken hebben we de nieuwe rubriek "foto's Jeugd" geopend. Hebt u een mooie visfoto van uw zoon/dochter mail ons die dan toe. Ze zal zeker worden geplaatst.
* Cor van Spronsen wordt voorzitter van de wedstrijdcommissie en Wiel Janssen is als commissielid toegetreden.
*  Het Alvertje bij STUDIO VIS TV.
Zoals hieronder al op deze website stond, werd het item dat rondreizende reporter Robert de de Wilt bij het Wanssums Ven voor STUDIO VIS TV maakte, op de ons bekende datum ( 1 februari) niet uitgezonden.
Het kwam echter wel in de uitzending van zondag 8 februari aan bod. Voor degenen die het willen zien; op zaterdag 14 februari om 14.00 uur is een herhaling hiervan op RTL7.
Het programma is ook te bekijken vanaf de website van Sportvisserij Nederland: http://www.sportvisserijnederland.nl/sportvissers/vis_tv/?page=studio_vis_tv
Kies daarbij voor aflevering 8. Het stukje over het Alvertje staat ergens middenin.
*  Visplanner geldig als schriftelijke toestemming:
Vanaf 1 januari 2015 is de VISplanner – in combinatie met de VISpas – wettelijk geldig als toestemming om in de wateren die in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren staan te mogen vissen. Het ‘dikke boekje’ hoeft dan dus niet meer mee naar de waterkant. lees verder ....
*  Nederland wereldkampioen
Op zondag 14 september 2014 werd Nederland wereldkampioen zoetwatervissen en was er individueel zilver voor Stefan Altena en brons voor Arjan Klop.
Klik hier voor een verslag van onze Louis van Gaal van het vissen; bondscoach Jan van Schendel.
* 
Kanibalisme:

Dit tafereel trof Piet Beijersbergen aan na een wedstrijd. Een grote baars had zich in het leefnet vergrepen aan een kleine soortgenoot. Helaas hebben beiden het met hun leven moeten bekopen.
*   Als u geen vispas van het Alvertje hebt of geen vijverpas "Land van Molenbeek", dient u, voordat u gaat vissen in het Wanssums Ven, een dag of weekvergunning te kopen bij een van onze verkooppunten. De boete bij overtreding van deze regel is 120 euro.
Voor meer info betreffende dag en weekvergunningen en de verkooppunten, klik de link "dag/weekvergunningen" bovenaan deze pagina.
*   Bertje beschrijft een wel heel bijzonder schouwspel met een buizerd en een aantal ganzen in de hoofdrol
Klik hier om zijn verhaal te lezen...
*   Bijvoerprogramma vijver 4:
Na het visserijkundig onderzoek van november 2013 op vijver 4 zijn aanbevelingen gedaan om de vijver en visstand te verbeteren. Een van de voorgestelde maatregelen is een bijvoerprogramma.
DIT BETEKENT DAT ER
* RANDOM 5 DAGEN IN DE WEEK (DAGEN PER WEEK VERSCHILLEND)
* OP DIVERSE TIJDSTIPPEN DUS SOMS 'S MORGENS, SOMS 'S MIDDAGS EN SOMS 'S AVONDS PER VISPLAATS 130 GRAM SPECIAAL VOER VERSTROOID WORDT.
WIJ HOPEN OP BEGRIP, ACCEPTATIE EN VOLLEDIGE MEDEWERKING
Bestuur H.S.V. 't Alvertje