Hengelsportvereniging het Alvertje Oostrum
50 pluscompetitie najaar 2014
Wedstr. 1 Wedstr 2 Wedstr 3 Wedstr 4 Wedstr 5    Totaal    Afval Eindtotaal
Naam Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt.
Antoon Sanders 4054 2,0 8454 1,0 4244 1,0 177 12,0 545 3,0 17474 19,0 177 12,0 17297 7,0
René Wijnhoven 4482 1,0 662 4,0 2687 3,0 856 3,0 282 6,5 8969 17,5 282 6,5 8687 11,0
Peter Gerrats 1329 3,0 3092 3,0 351 5,5 238 10,5 363 5,0 5373 27,0 238 10,5 5135 16,5
Pieter Kunen 117 11,0 0 15,5 2029 4,0 4778 1,0 464 4,0 7388 35,5 0 15,5 7388 20,0
Toon Langenkamp 101 12,0 3536 2,0 339 7,0 258 10,5 2073 1,0 6307 32,5 101 12,0 6206 20,5
Jac Dekkers 258 6,5 177 9,5 3164 2,0 282 9,0 20 13,0 3901 40,0 20 13,0 3881 27,0
Will Berden 202 8,0 80 13,0 0 16,0 416 6,0 1032 2,0 1730 45,0 0 16,0 1730 29,0
Wiel Janssen 258 6,5 105 12,0 323 8,0 359 8,0 282 6,5 1327 41,0 105 12,0 1222 29,0
Sjaak Philipsen 194 9,0 177 9,5 299 9,0 541 4,0 16 14,0 1227 45,5 16 14,0 1211 31,5
Gerrit Verkoeijen 153 10,0 125 11,0 351 5,5 404 7,0 76 10,0 1109 43,5 125 11,0 984 32,5
Henk Ermers 0 15,0 410 5,0 206 11,0 990 2,0 22,0 1606 55,0 0 22,0 1606 33,0
Henk Hendriks 685 4,0 185 7,0 295 10,0 22,0 22,0 1165 65,0 0 22,0 1165 43,0
Ton Deenen 36 13,0 214 6,0 0 16,0 105 14,0 64 11,0 419 60,0 0 16,0 419 44,0
Piet Beyersbergen 513 5,0 0 15,5 165 12,0 22,0 30 12,0 708 66,5 0 22,0 708 44,5
Jan Sanders 0 15,0 181 8,0 0 16,0 113 13,0 105 9,0 399 61,0 0 16,0 399 45,0
Henry Spann 22,0 0 15,5 92 13,0 420 5,0 0 15,0 512 70,5 0 22,0 512 48,5
Wim Evertz 0 15,0 0 15,5 88 14,0 0 15,0 135 8,0 223 67,5 0 15,5 223 52,0
Totaalgewicht 12382 17398 14633 9937 5487 59837
Gemiddeld per uur 193   256   215   166   91 187

50 pluscompetitie voorjaar 2014
Wedstr. 1 Wedstr 2 Wedstr 3 Wedstr 4 Wedstr 5    Totaal    Afval Eindtotaal
Naam Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt.
Antoon Sanders 5194 2,0 3249 2,0 5796 1 1285 2 2303 2,0 17827 9,0 1285 2,0 16542 7,0
Bert v.d. Hoogenhof 7987 1,0 21,0 2910 2 68 12 1189 4,0 12154 40,0 0 21,0 12154 19,0
Sjaak Philipsen 396 4,0 1366 9,0 0 13 642 4 367 5,0 2771 35,0 0 13,0 2771 22,0
Ton Deenen 145 9,0 4498 1,0 40 10 46 13 1904 3,0 6633 36,0 46 13,0 6587 23,0
Henry Spann 161 8,0 0 12,5 1372 6 1026 3 113 8,0 2672 37,5 0 12,5 2672 25,0
Wiel Janssen 24 10,0 1859 4,0 1596 5 513 7 80 10,0 4072 36,0 24 10,0 4048 26,0
Rene Wijnhoven 181 7,0 161 10,0 2081 3 32 14 149 7,0 2604 41,0 32 14,0 2572 27,0
Piet Beyersbergen 303 6,0 1665 6,0 0 13 218 9 206 6,0 2392 40,0 0 13,0 2392 27,0
Henk Ermers 0 13,5 1523 7,0 1628 4 525 6 28 11,0 3704 41,5 0 13,5 3704 28,0
Henk Hendriks 1289 3,0 3233 3,0 0 13 0 15 0 13,0 4522 47,0 0 15,0 4522 32,0
Pieter Kunen 0 13,5 0 12,5 44 9 84 11 6544 1,0 6672 47,0 0 13,5 6672 33,5
Toon Langenkamp 0 13,5 21,0 48 8 1734 1 0 13,0 1782 56,5 0 21,0 1782 35,5
Will Berden 0 13,5 1742 5,0 0 13 602 5 21 2344 57,5 0 21,0 2344 36,5
Jan Sanders 0 13,5 1475 8,0 97 7 21 88 9,0 1660 58,5 0 21,0 1660 37,5
Peter Gerrats 339 5,0 21,0 21 460 8 0 13,0 799 68,0 0 21,0 799 47,0
René Vlemmings 0 13,5 60 11,0 0 13 214 10 21 274 68,5 0 21,0 274 47,5
Totaalgewicht 16019 20831 15612 7449 12971 72882
Gemiddeld per uur 250   401   260   124   232 250
Hengelsportvereniging het Alvertje Oostrum 50 pluscompetitie totaalstand 2014
50 pluscompetitie voorjaar 2014 50 pluscompetitie najaar 2014
Wedstr. 1 Wedstr 2 Wedstr 3 Wedstr 4 Wedstr 5 Wedstr. 1 Wedstr 2 Wedstr 3 Wedstr 4 Wedstr 5 Eindtotaal
Naam Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt.
Antoon Sanders 5194 2,0 3249 2,0 5796 1,0 1285 2,0 2303 2,0 4054 2,0 8454 1,0 4244 1,0 177 12,0 545 3,0 35301 28,0
Rene Wijnhoven 181 7,0 161 10,0 2081 3,0 32 14,0 149 7,0 4482 1,0 662 4,0 2687 3,0 856 3,0 282 6,5 11573 58,5
Wiel Janssen 24 10,0 1859 4,0 1596 5,0 513 7,0 80 10,0 258 6,5 105 12,0 323 8,0 359 8,0 282 6,5 5399 77,0
Sjaak Philipsen 396 4,0 1366 9,0 0 13,0 642 4,0 367 5,0 194 9,0 177 9,5 299 9,0 541 4,0 16 14,0 3998 80,5
Pieter Kunen 0 13,5 0 12,5 44 9,0 84 11,0 6544 1,0 117 11,0 0 15,5 2029 4,0 4778 1,0 464 4,0 14060 82,5
Toon Langenkamp 0 13,5 21,0 48 8,0 1734 1,0 0 13,0 101 12,0 3536 2,0 339 7,0 258 10,5 2073 1,0 8089 89,0
Peter Gerrats 339 5,0 21,0 21,0 460 8,0 0 13,0 1329 3,0 3092 3,0 351 5,5 238 10,5 363 5,0 6172 95,0
Ton Deenen 145 9,0 4498 1,0 40 10,0 46 13,0 1904 3,0 36 13,0 214 6,0 0 16,0 105 14,0 64 11,0 7052 96,0
Henk Ermers 0 13,5 1523 7,0 1628 4,0 525 6,0 28 11,0 0 15,0 410 5,0 206 11,0 990 2,0 22,0 5310 96,5
Will Berden 0 13,5 1742 5,0 0 13,0 602 5,0 21,0 202 8,0 80 13,0 0 16,0 416 6,0 1032 2,0 4074 102,5
Piet Beyersbergen 303 6,0 1665 6,0 0 13,0 218 9,0 206 6,0 513 5,0 0 15,5 165 12,0 22,0 30 12,0 3100 106,5
Henry Spann 161 8,0 0 12,5 1372 6,0 1026 3,0 113 8,0 22,0 0 15,5 92 13,0 420 5,0 0 15,0 3184 108,0
Henk Hendriks 1289 3,0 3233 3,0 0 13,0 0 15,0 0 13,0 685 4,0 185 7,0 295 10,0 22,0 22,0 5687 112,0
Jan Sanders 0 13,5 1475 8,0 97 7,0 21,0 88 9,0 0 15,0 181 8,0 0 16,0 113 13,0 105 9,0 2059 119,5
Jac Dekkers 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 258 6,5 177 9,5 3164 2,0 282 9,0 20 13,0 3901 145,0
Gerrit Verkoeijen 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 153 10,0 125 11,0 351 5,5 404 7,0 76 10,0 1109 148,5
Bert v.d. Hoogenhof 7987 1,0 21,0 2910 2,0 68 12,0 1189 4,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 12154 150,0
Wim Evertz 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 0 15,0 0 15,5 88 14,0 0 15,0 135 8,0 223 172,5
René Vlemmings 0 13,5 60 11,0 0 13,0 214 10,0 21,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 274 178,5