Hengelsportvereniging het Alvertje Oostrum
50 pluscompetitie najaar 2015
Wedstr. 1 Wedstr 2 Wedstr 3 Wedstr 4 Wedstr 5    Totaal    Afval Eindtotaal
Naam Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt.
Pieter Kunen 133 9,0 6348 1,0 1410 3,0 3480 1,0 1738 5,0 13109 19,0 133 9,0 12976 10,0
Twan Verhaegh 3116 3,0 4264 2,0 375 7,0 286 5,0 4814 1,0 12855 18,0 375 7,0 12480 11,0
Toon van Mill 594 6,0 1414 7,0 36 13,0 396 3,5 3330 3,0 5770 32,5 36 13,0 5734 19,5
Wiel Janssen 44 15,0 3176 3,0 1806 2,0 68 12,0 3054 4,0 8148 36,0 44 15,0 8104 21,0
Toon Langenkamp 0 17,0 2724 4,0 1273 4,0 0 15,0 3842 2,0 7839 42,0 0 17,0 7839 25,0
René Wijnhoven 266 7,0 2162 5,0 230 9,0 216 7,0 513 8,0 3387 36,0 230 9,0 3157 27,0
Jan Sanders 1568 5,0 80 12,5 812 5,0 226 6,0 23,0 2686 51,5 0 23,0 2686 28,5
Henk Ermers 101 11,0 80 12,5 301 8,0 396 3,5 200 10,0 1078 45,0 80 12,5 998 32,5
Will Berden 48 14,0 72 14,0 6665 1,0 49 13,0 1576 6,0 8410 48,0 48 14,0 8362 34,0
Piet Beyersbergen 60 13,0 121 11,0 517 6,0 113 10,0 894 7,0 1705 47,0 60 13,0 1645 34,0
Huub Reijnders 222 8,0 16 16,0 175 11,0 694 2,0 0 14,5 1107 51,5 16 16,0 1091 35,5
Antoon Sanders 92 12,0 1649 6,0 196 10,0 208 8,0 117 12,0 2262 48,0 92 12,0 2170 36,0
Sjaak Philipsen 105 10,0 171 10,0 85 12,0 72 11,0 343 9,0 776 52,0 85 12,0 691 40,0
Henry Spann 3140 2,0 36 15,0 23,0 147 9,0 0 14,5 3323 63,5 0 23,0 3323 40,5
Ton Deenen 1854 4,0 0 17,5 21 14,0 18 14,0 145 11,0 2038 60,5 0 17,5 2038 43,0
Peter Gerrats 7912 1,0 1261 8,0 23,0 23,0 23,0 9173 78,0 0 23,0 9173 55,0
Wim Evertz 0 17,0 0 17,5 15 15,0 23,0 44 13,0 59 85,5 0 23,0 59 62,5
Henk Hendriks 0 17,0 210 9,0 0 16,0 23,0 23,0 210 88,0 0 23,0 210 65,0
Totaalgewicht 19255 23784 13917 6369 20610 83935 82736
Gemiddeld per uur 267   330   217   106   344 256
Hengelsportvereniging het Alvertje Oostrum
50 pluscompetitie voorjaar 2015 50 pluscompetitie najaar 2015
Wedstr. 1 Wedstr 2 Wedstr 3 Wedstr 4 Wedstr 5 Wedstr. 1 Wedstr 2 Wedstr 3 Wedstr 4 Wedstr 5    Totaal
Naam Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt.
Twan Verhaegh 22 220 6,0 6117 2 338 2,0 5839 1 3116 3,0 4264 2,0 375 7,0 286 5,0 4814 1,0 25369 51,0
Toon van Mill 3793 1 2511 1,0 77 9 371 1,0 159 8 594 6,0 1414 7,0 36 13,0 396 3,5 3330 3,0 12681 52,5
Antoon Sanders 0 11,5 122 7,0 9735 1 249 3,0 461 6 92 12,0 1649 6,0 196 10,0 208 8,0 117 12,0 12829 76,5
Rene Wijnhoven 1798 3 44 9,0 371 7 16 11,5 89 11 266 7,0 2162 5,0 230 9,0 216 7,0 513 8,0 5705 77,0
Pieter Kunen 109 7 28 10,5 0 14 0 15,0 16 14 133 9,0 6348 1,0 1410 3,0 3480 1,0 1738 5,0 13262 79,0
Piet Beyersbergen 469 5 1726 3,0 57 10 44 6,5 122 9 60 13,0 121 11,0 517 6,0 113 10,0 894 7,0 4123 80,5
Will Berden 0 11,5 289 5,0 154 8 16 11,5 202 7 48 14,0 72 14,0 6665 1,0 49 13,0 1576 6,0 9071 91,0
Sjaak Philipsen 202 6 49 8,0 1841 5 0 15,0 1156 5 105 10,0 171 10,0 85 12,0 72 11,0 343 9,0 4024 91,0
Henry Spann 632 4 1547 4,0 1453 6 36 8,0 0 16 3140 2,0 36 15,0 23,0 147 9,0 0 14,5 6991 101,0
Toon Langenkamp 0 11,5 1821 2,0 0 14 0 15,0 22 0 17,0 2724 4,0 1273 4,0 0 15,0 3842 2,0 9660 106,0
Wiel Janssen 22 0 15,5 22 28 9,5 3107 2 44 15,0 3176 3,0 1806 2,0 68 12,0 3054 4,0 11283 107,0
Jan Sanders 0 11,5 0 15,5 0 14 0 15,0 0 16 1568 5,0 80 12,5 812 5,0 226 6,0 23,0 2686 122,5
Ton Deenen 0 11,5 20 13,0 22 85 4,0 24 12 1854 4,0 0 17,5 21 14,0 18 14,0 145 11,0 2167 123,0
Wim Evertz 2650 2 28 10,5 0 14 44 6,5 89 11 0 17,0 0 17,5 15 15,0 23,0 44 13,0 2870 128,5
Peter Gerrats 0 11,5 0 15,5 2266 4 28 9,5 20 13 7912 1,0 1261 8,0 23,0 23,0 23,0 11487 131,5
Henk Hendriks 0 11,5 0 15,5 4618 3 0 15,0 3079 3 0 17,0 210 9,0 0 16,0 23,0 23,0 7907 136,0
Henk Ermers 22 22,0 22 22 22 101 11,0 80 12,5 301 8,0 396 3,5 200 10,0 1078 155,0
Jan Voesten 0 11,5 24 12,0 10 11 77 5,0 2585 4 23 23 23 23 23 2696 158,5
Huub Reijnders 22 22,0 22 22 22 222 8,0 16 16,0 175 11,0 694 2,0 0 14,5 1107 161,5
Totaalgewicht 9653 8429 26699 1332 16948 19255 23784 13917 6369 20610 146996
Gemiddeld per uur 161   124   445   20   265 267 330 217 106 344 459

Hengelsportvereniging het Alvertje Oostrum
50 pluscompetitie voorjaar 2015
Wedstr. 1 Wedstr 2 Wedstr 3 Wedstr 4 Wedstr 5    Totaal    Afval Eindtotaal
Naam Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt.
Twan Verhaegh 22 220 6,0 6117 2 338 2,0 5839 1,0 12514 33,0 0 22,0 12514 11,0
Toon van Mill 3793 1 2511 1,0 77 9 371 1,0 159 8,0 6911 20,0 77 9,0 6834 11,0
Antoon Sanders 0 11,5 122 7,0 9735 1 249 3,0 461 6,0 10567 28,5 0 11,5 10567 17,0
Henry Spann 632 4 1547 4,0 1453 6 36 8,0 0 15,5 3668 37,5 0 15,5 3668 22,0
Piet Beyersbergen 469 5 1726 3,0 57 10 44 6,5 122 9,0 2418 33,5 57 10,0 2361 23,5
Sjaak Philipsen 202 6 49 8,0 1841 5 0 15,0 1156 5,0 3248 39,0 0 15,0 3248 24,0
Wim Evertz 2650 2 28 10,5 0 14 44 6,5 89 10,5 2811 43,0 0 13,5 2811 29,5
Rene Wijnhoven 1798 3 44 9,0 371 7 16 11,5 89 10,5 2318 41,0 16 11,5 2302 29,5
Jan Voesten 0 11,5 24 12,0 10 11 77 5,0 2585 4,0 2696 43,5 24 12,0 2672 31,5
Will Berden 0 11,5 289 5,0 154 8 16 11,5 202 7,0 661 43,0 0 11,5 661 31,5
Henk Hendriks 0 11,5 0 15,5 4618 3 0 15,0 3079 3,0 7697 48,0 0 15,5 7697 32,5
Peter Gerrats 0 11,5 0 15,5 2266 4 28 9,5 20 13,0 2314 53,5 0 15,5 2314 38,0
Ton Deenen 0 11,5 20 13,0 22 85 4,0 24 12,0 129 62,5 0 22,0 129 40,5
Toon Langenkamp 0 11,5 1821 2,0 0 14 0 15,0 22,0 1821 64,0 0 22,0 1821 42,0
Pieter Kunen 109 7 28 10,5 0 14 0 15,0 16 14,0 153 60,0 0 15,0 153 45,0
Wiel Janssen 22 0 15,5 22 28 9,5 3107 2,0 3135 71,0 0 22,0 3135 49,0
Jan Sanders 0 11,5 0 15,5 0 14 0 15,0 0 15,5 0 71,0 0 15,5 0 55,5
Totaalgewicht 9653 8429 26699 1332 16948 63061 62887
Gemiddeld per uur 161   124   445   20   265 197