Hengelsportvereniging "t Alvertje Oostrum
Woensdagmiddagcompetitie 2017 najaar
Wedstrijd 1 Wedstrijd 2 Wedstrijd 3 Wedstrijd 4 Wedstrijd 5        Totaal    Afval Eindtotaal
Naam Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt.
Bart Theeuwen 4247 1,0 5509 1,0 3630 4,0 17 6182 2,0 19568 25,0 0 17,0 19568 8,0
Toon Sanders 1163 5,0 3226 3,0 3855 1,0 767 7 10491 1,0 19502 17,0 767 7,0 18735 10,0
Piet Beyersbergen 208 10,0 1045 5,0 3679 3,0 11516 2 5492 3,0 21940 23,0 208 10,0 21732 13,0
Toon v Mill 1911 3,0 1102 4,0 1233 6,0 14865 1 1756 7,0 20867 21,0 1756 7,0 19111 14,0
Wil Berden 1882 4,0 383 10,0 547 8,0 8245 3 1968 5,0 13025 30,0 383 10,0 12642 20,0
Twan Verhaegh 2246 2,0 3691 2,0 17,0 0 10 1930 6,0 7867 37,0 0 17,0 7867 20,0
Wiel Janssen 17,0 387 9,0 1625 5,0 1829 6 3655 4,0 7496 41,0 0 17,0 7496 24,0
Huub Reynders 248 9,0 1025 6,0 277 10,0 2037 5 40 8,0 3627 38,0 277 10,0 3350 28,0
Henk Kamerman 714 6,0 470 8,0 17,0 5072 4 0 10,5 6256 45,5 0 17,0 6256 28,5
Peter Gerrats 469 8,0 0 11,0 3842 2,0 0 10 0 10,5 4311 41,5 0 11,0 4311 30,5
Wim Evertz 473 7,0 0 11,0 767 7,0 24 8 0 10,5 1264 43,5 0 11,0 1264 32,5
Henny Spann 17,0 502 7,0 285 9,0 0 10 0 10,5 787 53,5 0 17,0 787 36,5
Totaal 13561 17340 19740 44355 31514 126510
Gem/deeln/uur 339 361 494 1008 657 575

Hengelsportvereniging "t Alvertje Oostrum Totaalstand voor en najaar
Woensdagmiddagcompetitie 2017 voorjaar Woensdagmiddagcompetitie 2017 najaar
Wedstrijd 1 Wedstrijd 2 Wedstrijd 3 Wedstrijd 4 Wedstrijd 5 Wedstrijd 1 Wedstrijd 2 Wedstrijd 3 Wedstrijd 4 Wedstrijd 5 Eindtotaal
Naam Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt.
Antoon Sanders 1557 2,0 2033 3,0 2650 3,0 2826 4,0 3005 4,0 1163 5,0 3226 3,0 3855 1,0 767 7,0 10491 1,0 31573 33,0
Twan Verhaegh 326 4,0 4610 1,0 6129 1,0 6162 2,0 6011 1,0 2246 2,0 3691 2,0 19,0 0 10,0 1930 6,0 31105 48,0
Piet Beyersbergen 171 7,0 1441 4,0 1931 4,0 0 9,5 5566 2,0 208 10,0 1045 5,0 3679 3,0 11516 2,0 5492 3,0 31049 49,5
Peter Gerrats 408 3,0 314 6,0 2813 2,0 1943 6,0 788 8,0 469 8,0 0 11,0 3842 2,0 0 10,0 0 10,5 10577 66,5
Will Berden 0 10,0 0 9,5 0 11,5 4243 3,0 1143 6,0 1882 4,0 383 10,0 547 8,0 8245 3,0 1968 5,0 18411 70,0
Huub Reijnders 2331 1,0 77 7,0 0 11,5 1429 7,0 1061 7,0 248 9,0 1025 6,0 277 10,0 2037 5,0 40 8,0 8525 71,5
Henk Kamerman 212 5,0 588 5,0 224 7,0 2687 5,0 4451 3,0 714 6,0 470 8,0 19,0 5072 4,0 0 10,5 14418 72,5
Wiel Janssen 53 8,0 0 9,5 1192 5,0 539 8,0 0 9,0 19,0 387 9,0 1625 5,0 1829 6,0 3655 4,0 9280 82,5
Henry Spann 0 10,0 0 9,5 183 8,0 19,0 19,0 19,0 502 7,0 285 9,0 0 10,0 0 10,5 970 121,0
Toon v Mill 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 1911 3,0 1102 4,0 1233 6,0 14865 1,0 1756 7,0 20867 116,0
Bart Theeuwen 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 4247 1,0 5509 1,0 3630 4,0 17,0 6182 2,0 19568 120,0
Jan Sanders 0 10,0 0 9,5 228 6,0 7677 1,0 2254 5,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 10159 126,5
Wim Evertz 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 473 7,0 0 11,0 767 7,0 24 8,0 0 10,5 1264 138,5
Toon Langenkamp 134 6,0 3120 2,0 0 11,5 0 9,5 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 3254 143,0
Totaal 211020
Hengelsportvereniging "t Alvertje Oostrum
Woensdagmiddagcompetitie 2017 voorjaar
Wedstrijd 1 Wedstrijd 2 Wedstrijd 3 Wedstrijd 4 Wedstrijd 5    Totaal    Afval Eindtotaal
Naam Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew. Pnt. Gew.
Twan Verhaegh 326 4,0 4610 1,0 6129 1,0 6162 2,0 6011 1,0 23238 9,0 326 4,0 22912
Toon Sanders 1557 2,0 2033 3,0 2650 3,0 2826 4,0 3005 4,0 12071 16,0 2826 4,0 9245
Piet Beyersbergen 171 7,0 1441 4,0 1931 4,0 0 9,5 5566 2,0 9109 26,5 0 9,5 9109
Peter Gerrats 408 3,0 314 6,0 2813 2,0 1943 6,0 788 8,0 6266 25,0 788 8,0 5478
Henk Kamerman 212 5,0 588 5,0 224 7,0 2687 5,0 4451 3,0 8162 25,0 224 7,0 7938
Jan Sanders 0 10,0 0 9,5 228 6,0 7677 1,0 2254 5,0 10159 31,5 0 10,0 10159
Huub Reijnders 2331 1,0 77 7,0 0 11,5 1429 7,0 1061 7,0 4898 33,5 0 11,5 4898
Will Berden 0 10,0 0 9,5 0 11,5 4243 3,0 1143 6,0 5386 40,0 0 11,5 5386
Toon Langenkamp 134 6,0 3120 2,0 0 11,5 0 9,5 16,0 3254 45,0 0 16,0 3254
Wiel Janssen 53 8,0 0 9,5 1192 5,0 539 8,0 0 9,0 1784 39,5 0 9,5 1784
Henry Spann 0 10,0 0 9,5 183 8,0 16,0 16,0 183 59,5 0 16,0 183
Totaal 5192 12183 15350 27506 24279 84510
Gem/deeln/uur 118 277 349 688 674 406